فراخوان به اعتراض علیه محکومیت سه فعال حقوق زنان به ۵۵سال زندان

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، انزجار و محکومیت شدید خود را نسبت به احکام قرون‌وسطایی قضاییه آخوندها علیه خانمها مژگان کشاورز، منیژه عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی ابراز می‌کند. این سه فعال حقوق زنان به‌خاطر اعتراض به قوانین و عملکردهای زن‌ستیزانه رژیم آخوندی چند ماه است در زندان به‌سر می‌برند و هر یک به بیش از ۱۸سال زندان و در مجموع به ۵۵سال زندان محکوم شده‌اند.

صدور احکام ضدانسانی و ظالمانه و زندانهای طولانی‌مدت آنهم به‌خاطر اعتراضات ساده، تنها ترس و وحشت رژیم آخوندی از اعتراضات اجتماعی به‌ویژه از سوی زنان است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت کلیه مجامع بین‌المللی مدافع حقوق زنان و حقوق‌بشر و آزادی بیان را به اعتراض علیه این احکام قرون‌وسطایی و اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجرا علیه رژیم زن‌ستیز آخوندی فرا می‌خواند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مرداد ۱۳۹۸