۴۶اعدام جنایتکارانه در ۵هفته

اعدامهای خودسرانه برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از بالا گرفتن خیزشهای مردمی

رژیم ضدبشری آخوندی برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از بالا گرفتن قیام های مردمی، به سرکوب و خون‌ریزی و اعدام ادامه می‌دهد. دژخیمان رژیم آخوندی تنها ۳۹زندانی را در ماه ژوئیه اعدام کرده‌اند. چهار تن از اعدام شدگان زندانیان زن بوده‌اند و یک زندانی در ملأعام اعدام شده است. در اولین روزهای ماه اوت ۷زندانی دیگر نیز توسط رژیم آخوندی اعدام شده‌اند.

این اعدامها در زندانهای بیرجند، گوهردشت کرج، کاشان، خنداب، ماهشهر، کلاردشت، ارومیه، نور، مشهد، مهاباد، زنجان، میناب، بندرعباس، بروجرد، شیراز، تبریز، گرگان، دزفول، رشت و کرمانشاه صورت گرفته است.

با گسترش نارضایتی عمومی و خشم و نفرت فزاینده مردم، فاشیسم دینی حاکم بر ایران مذبوحانه تلاش می‌کند با سرکوب و اعدام و با ایجاد رعب و وحشت از انفجار بزرگ اجتماعی جلوگیری کند.

مقاومت ایران کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و همچنین شورای امنیت ملل ‌متحد و اتحادیه اروپا را به محکوم کردن موج اعدامها در ایران و اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجرا در مقابله با نقض وحشیانه و سیستماتیک توسط رژیم آخوندی فرا می‌خواند. سکوت و بی‌عملی در برابر این رژیم قرون وسطایی، آخوندها را در ادامه و تشدید جنایاتشان تشویق می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷مرداد ۱۳۹۸(۸اوت ۲۰۱۹)