بازی شطرنجی که در عراق به‌هم می‌خورد!

این روزها اخبار و گزارشات رویداد سیاسی و اجتماعیِ سریع و گسترش‌یابندهٔ عراق، تبدیل به یکی از اصلی‌ترین خبرهای خاورمیانه شده است. میلیون‌ها مردم محروم، ستم‌دیده، زجر کشیده، جنگ‌زده و فقرزدهٔ عراقی علیه بختک چندین ساله حاکم بر کشورشان عصیان کرده‌اند. آن‌چه که آخرین گزارشات خبری و تصویری گواهی می‌دهند، با وجود تهدیدها و سرکوبی‌های حکومتی و دست‌نشاندگان آخوندها در عراق، مردم قصد بازگشت به خانه‌هایشان و ادامهٔ وضعیت سابق را ندارند.

کشور عراق برای نظام آخوندی یکی از سرپل‌های مهم و تعیین‌کنندهٔ سیاست صدور ارتجاع و مرگ و ترور از یک‌طرف و شاهراه گریز از آثار تحریم بین‌المللی از طرف دیگر است. خامنه‌ای به هر حیله و دستاویزی متوسل شده و خواهد شد که این سرپل استراتژیک را از دست ندهد. از طرفی دامنهٔ اعتراض و عصیان و شورش مردم عراق، یک تفاوت بارز را با نمونه‌های مشابه سالیان قبل نشان می‌دهد. وجه برجستهٔ این تفاوت، نشانه گرفتن علت اصلی بحرانهای سیاسی و اقتصادی عراق در ۱۵سال گذشته است. مردم میلیونی که به خیابان‌ها هجوم آورده‌اند، نظام آخوندی را نشانه گرفته و آن را مسبب همهٔ‌ بدبختی‌هایشان معرفی می‌کنند. نیروهای سرکوبگری هم که مردم را هدف سرکوب‌گری می‌گیرند، تماماً وابستگان و دست‌نشاندگان و نان‌خورهای حکومت ملایان هستند. تشدید چنین وضعیتی علیه دستگاه ولایت‌فقیه و استمرار آن، بحرانی سرنوشت‌ساز را بر بحرانهای جاری نظام آخوندی آوار خواهد کرد که در صورت محقق شدنش، منجر به تغییر جغرافیای سیاسی منطقه خواهد شد.

همهٔ شواهد گواهی می‌دهند که خامنه‌ای دستگاه عریض‌و‌طویل سپاه تروریستی قدس را روانهٔ عراق کرده است. به موازات این اقدام نظامی، از نظر سیاسی اما به روال معمول همهٔ‌ دیکتاتوریهای توتالیتاریستی و به سیاق ۴دههٔ گذشته، در تبلیغات سیاسی تلاش می‌کند قیام و شورش مردم عراق را به بیگانگان نسبت دهد. روش تبلیغاتی نظام آخوندی نسبت به قیام عراقیان هیچ تفاوتی با شیوهٔ لو رفته در قیام دی ۹۶ مردم ایران ندارد. خامنه‌ای در بیان علت قیام دی ۹۶ مردم ایران، آن را به آمریکا و اسراییل و سعودی‌ها نسبت داد! امروز هم دستگاه تبلیغاتی خامنه‌ای عیناً همان ابتذال ۴دهه پیش را تکرار می‌کند. تکراری که هم از جانب مردم عراق و هم از جانب کلیهٴ مخاطبان، فقط موجب «خندهٔ حضار» می‌گردد!

ارگان فاشیستی و توتالیتر ولایت‌فقیه که همواره مبین مبتذل‌ترین ادبیات و معرف لمپن‌ترین لحن است، در تفسیر قیام عراق، هم سوزوگداز و وحشت سرمی‌دهد و هم اشاره به سرپل استراتژیک بودن عراق را دارد: «مثل روز روشن است هدف از ناآرامی‌های عراق آن هم در آستانه اربعین، که حقیقتاً وهابیون سعودی، آمریکا، انگلیس و فرانسه را به وحشت انداخته، بر هم زدن روابط عمیق و دوستانه دو کشور عراق و سوریه است. کشوری که در شرایط تحریم اقتصادی ایران، کمک بزرگی است».(روزنامه کیهان، ۱۱مهر ۹۸)

در ادامه، هراس‌و‌وحشت رژیم را نسبت به از دست دادن عراق به‌مثابه راه گریز از تحریم آدرس می‌دهد: «تلاش برای بستن یکی از مهم‌ترین تنفس‌گاههای اقتصادی کشور، خباثت کمی نیست. آقای روحانی! آنچه در عراق جریان دارد، تلاش مفتضحانه همین کشورها برای بستن«راه» است!».(همان منبع)

در تلاشی عبث و ابلهانه برای رضایت خاطر نان‌خورهای نظام و بسیجی‌های درون حکومت، مهرهٔ دیگر حکومتی، قیام میلیونی مردم عراق را چنین گزارش می‌کند: «عراقی‌های طرفدار آمریکا پشت تظاهرات اخیر هستند»!(صباح زنگنه، روزنامه آفتاب یزد، ۱۱مهر ۹۸)

روزنامه حکومتی جهان صنعت در مطلبی با عنوان «دینامیک ناآرامی‌های عراق» در جنگ باندی دعاوی کیهان خامنه‌ای و روزنامهٔ آفتاب یزد رژیم را مورد تمسخر قرار داده و نوشته است: «بدون تردید توسل به تئوریهای نخ‌نما و پوسیده دایی‌جان‌ناپلئونی و فرافکنی مشکلات در ریشه‌یابی و علت‌شناسی ناآرامی‌های اخیر عراق چیزی جز نفرت روانی نسبت به رقبا و... توجیه ضعفهای داخلی و کاستن از انتقادات نیست». این روزنامه افزوده است: «آن‌گونه که از قرائن و شواهد پیداست، دخالت و دسیسه ریاض، تل‌آویو و واشنگتن در نا‌آرامی‌های امروز عراق نقشی ندارند».(جهان صنعت ـ ۱۳مهر ۹۸)

آن‌چه بر روی زمین و در شهرها و خیابانهای عراق جریان دارد، خشم و نفرت و برائت میلیون‌ها مردم نسبت به حکومت ولایت‌ فقیه و دست‌نشاندگان و مزدبگیران و نان‌خورهای آن است. بسیاری گزارشات از قول مردمان شورشی عراق گواهی می‌دهند که نیروهای سرکوبگر به زبان فارسی حرف می‌زنند و در موارد متعدد، این نیروها حرف نمی‌زنند تا شناخته نشوند.

بی‌شک نظام آخوندی جنایت‌کارترین و شقی‌ترین نیروهایش را برای سرکوب عراقیان ـ هم‌چون سرکوب مردم ایران ـ به‌کار گرفته است. اما همان‌طور که تداوم قیامهای اقشار مردم ایران بدل به جبهه‌ای سراسری مقابل این نظام شده که آن را به چنین مختصات لب‌گوری کشانده و صفحهٔ شطرنج دهه‌های پیشین را به‌هم زد، آگاهی و شورش مردم عراق هم در همین قیام‌ها به نقطهٔ بلوغ و سرفصلی‌اش خواهد رسید تا دستان این رژیم را از ادامهٔ جنایات و غارت‌گری‌اش در عراق قطع کند.

ارض و عمق عراق نزدیک به ۲دهه است که زیر سم ستوران نظام ولایت‌ فقیه مجروح و خون‌چکان بوده است. عراق صفحهٔ شطرنج برقرار نگه‌داشتن پرچم این رژیم در منطقه بوده است. اکنون به‌نظر می‌رسد مردم عراق دارند این صفحهٔ شطرنج استراتژیک و ژئوپلتیک را علیه جانیان مرگ‌اندیش برهم می‌زنند. ترسیم چنین جغرافیای سیاسی، از هم‌اکنون در چشم‌انداز قیامهای مردم عراق و لبنان است.