حافظان خون شهیدان

در جریان قیام آتشین مردم ایران، خامنه‌ای ناگزیر مجبور شد با به جان خریدن پیامدهای مرگبار، دستور شلیک گسترده به مردم بپاخاسته را بدهد. حاصل این جنایت، خون ۱۵۰۰شهید قهرمان قیام بود. همزمان خامنه‌ای وحشت‌زده دستور قطع اینترنت را داد تا این جنایت چه در داخل ایران و چه در صحنهٔ بین‌المللی پوشیده بماند.

اما از همان روزهای نخست قیام، سازمان مجاهدین با تکیه بر شبکهٔ گستردهٔ داخل کشور خود، آمار، اسامی و تصاویر بسیاری از شهدا را منتشر کرد. این‌گونه دیوار سانسوری که آخوندها می‌خواستند در برابر جنایتشان ایجاد کنند، فروریخت.

اینجا بود که خامنه‌ای از موضع ضعف مطلق و البته وحشت‌زده، سوار گاری «رأفت اسلامی» شد. در پی آن جانیان در نظام، مانند پاسدار شمخانی با تاکتیک شهیددزدی، تلاش کردند دستهای خونین خود و خامنه‌ای را بشویند. اما نتیجه چه شد؟

رقم شهیدان اعلام شده توسط مجاهدین عملاً به‌عنوان رقم مرجع مورد توجه جهانی قرار گرفت. از جمله وزارت‌خارجهٔ آمریکا بر آن تأکید کرد و حتی پومپئو به‌طور جداگانه بر آن تأکید کرد و گفت:

«مردم ایران حق دارند که در پی قتل‌عام ۱۵۰۰نفر به‌دست خامنه‌ای در خلال سلسله تظاهرات در ایران، سوگواری کنند».

از سوی دیگر کارزار فشرده و گستردهٔ اشرف‌نشانان و هواداران مجاهدین در کشورهای مختلف جهان، با دهها تظاهرات و آکسیون در حمایت از قیام مردم ایران و افشاگری جنایت کشتار توسط خامنه‌ای، افکار عمومی جهان را تکان داد.

برای نمونه خبرگزاری رویترز گزارش داد: «اپوزیسیون ایران در میدان تروکادرو در پاریس علیه سرکوب اخیر اعتراضات توسط رژیم ایران، تجمع کردند» و خبرگزاری آلمان گفت: «ایرانیان در برلین بر ضد اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان در میهن‌شان در مقابل سفارت رژیم ایران دست به‌اعتراض زدند».

همزمان تعداد بسیار زیادی از پارلمانترها و شخصیتهای سیاسی از کشورهای مختلف جهان، ضمن حمایت از قیام مردم ایران، جنایت خامنه‌ای در کشتار مردم را محکوم کردند.

بدین‌ترتیب توطئهٔ مخفی نگاه داشتن جنایت خامنه‌ای و پوشاندن جوشش خون شهیدان، با فداکاری نیروهای مجاهدین در داخل کشور و همت و تلاش شبانه‌روزی هواداران آنها در کشورهای مختلف جهان، شکست سختی خورد. شکستی که باعث می‌شود خامنه‌ای و رژیمش نتوانند از پیامدهای کشتاری که کردند و خونهایی که ریختند فرار کنند. پیامدی که یکبار در تاریخ ایران تجربه آن را در دیکتاتوری سلطنتی دارند و دیده‌اند که وقتی شاه جنایتکار، دستور کشتار مردم بی‌دفاع در میدان ژاله را داد، چگونه از همان نقطه قیام مردم ایران مدار عوض کرد و با شتابی مضاعف تا نقطهٔ ‌ سرنگونی تمامیت دیکتاتوری سلطنتی پیش رفت.

اینگونه با شکست دیوار سانسور آخوندها برای پوشاندن خون شهیدان، خون ۱۵۰۰شهید دلاور قیام مردم ایران، به یمن وجود مقاومتی که خود طی ۴۰سال نبرد فشرده با رژیم آخوندی، ۱۲۰هزار شهید تقدیم کرده، کماکان می‌جوشد و تخت و باروی پوسیدهٔ خامنه‌ای و رژیم فرتوتش را می‌لرزاند.