شکست دروغ و شارلاتانیسم حکومتی به قیمت ۱۷۹جان گرامی

اگر بپذیریم اجزا و ارکان هر ساختار و بافتی حول هدف مشخصی همخوان، هماهنگ، جامع و یک‌دست است، به سهولت می‌توانیم ساختار و بافت نظام آخوندیِ ولایت فقیه را به‌رغم همه شکافهای درونی‌اش بشناسیم و رفتار و گفتار و سکنات و مواضع این حاکمیت را با هدف «حفظ نظام به هر قیمت» به تمامیتش ربط دهیم.

هدف موشک قرار دادن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و جان باختن تمام سرنشینان آن را نباید جدای از تمام مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعهٔ ما دانست؛ چرا که رفتارها و رویکردهای این نظام با دیگران فقط و فقط از حفظ نظام به هر قیمت سنجیده و چیده می‌شوند. دستور حفظ نظام، هر جنایتی را میسر و مشروع می‌کند تا جان و زندگی انسان‌ها نزد این رژیم کوچک‌ترین حرمت و ارزش و جایگاهی نداشته باشد. از این رو، شهروندان ایران و جهان به‌راحتی سوژه و هدف تجری و تجاوز به جان و هستی‌شان از جانب عمله و اکرهٔ ولایت فقیه می‌شوند.

بهلبشویی و تعدد الیگارشی قدرت هم یکی از شاخصهای این نظام قدرت‌پرست است که قربانیان این ویژه‌گی بارز هم مردمان ایران و جهان بوده و هستند.

دستگاه تبلیغاتی نظام آخوندها برای لاپوشانی جنایت در کشتار ۱۷۹شهروند بی‌پناه چندین کشور، چه ترفندها و دروغ‌ها و هیاهوهایی که به‌کار نبرد و راه نیانداخت! پدافند سپاه پاسداران به شیوهٔ رایج آتش به اختیار نظام، هواپیمای مسافربری را هدف قرار می‌دهد، ولی همهٔ دست‌اندر کاران بسیج شده و ادعا می‌کنند که «حادثه‌یی بر اثر اشکال فنی بوده است»! شجاع‌الدین شفا معاون روحانی به شبکه‌های اجتماعی هشدار و انذار داد که «در قضیهٔ سقوط هواپیمای اوکراینی فریب تبلیغات دشمنان را نخورید»!

اگر شارلاتانیسم ساختاری و دروغگویی نهادینه شده در نظام ولایت فقیه از رفتار و گفتار کلیهٴ دست‌اندر کاران این نظام گرفته شود، تمام دستگاه «تبلیغات اسلامی» آخوندی از خامنه‌ای و روحانی و سپاه تا رادیو و تلویزیون و مطبوعات فرو می‌ریزد.

تمام دست‌اندر کاران در سقوط دادن هواپیما و کشتن شهروندان چندین کشور بسیج شدند که با دروغ و فریب و شارلاتانی، جنایت را رفع و رجوع کنند و پرسش‌ها و ابهام‌ها را به بیگانگان و دشمنان نظام حواله دهند؛ ولی وقتی حریف فشار جهانی، دادخواهی خانواده‌ها، روشنگریهای فنی و شواهد تصویری نشدند، مجبور شدند افتضاح و توجیه جنایت را متوقف کرده و اعتراف کنند؛ اعتراف نه برای پاسخگویی به مردم و خانواده‌ها و دولتها، بلکه باز هم برای حفظ نظام.

اعتراف حقیقی این است که رژیم آخوندی در رابطه با کشتن ۱۷۹شهروند جهانی، به دادگاه کشانده شود و طبق قوانین و حقوق بین‌الملل به جرم ارتکاب جنایت محاکمه شده و پاسخ بدهد و مجازات شود.

بار دیگر اثبات شد که نظام آخوندی به‌سرکردگی ولی‌فقیه، هیچ زبانی جز زبان زور و فشار حداکثری را نمی‌فهمد. تا این زبان و فشار نباشد، یک ساختار و بافت شارلاتان و توتالیتر، خود را مجاز به هر جنایت و دروغگویی برای حفظ نظام می‌داند.

بار دیگر همهٔ جهان گواهی داد و می‌دهد که روشنگری و افشای جنایات و دجالیت و دروغگویی این نظام، چه بهای سنگین و جانکاه از مردم ایران و جهان گرفته و می‌گیرد. قیمت به شکست کشاندن شارلاتانیسم و افشای دروغ عمدی و نجومی این نظام در ماجرای هواپیمای اوکراین، فدا شدن ۱۷۹جان گرامی از عزیزان خانواده‌ها و مردمان در ایران و جهان است.