صنعت شهید دزدی و لاف‌بازار جلادان

در ادامه چرخاندن تلق و تلق گاری شکسته و خونچکان «رأفت اسلامی!» در بین کوچه پس کوچه‌های رسوایی یک نظام زهوار دررفته، حال نوبت لاف و گزاف آمدن و دروغ‌بافی یکی دیگر از جلادان است. به‌نظر می‌رسد حاج‌ آقا شمخانی نتوانسته با آن یک من ریش و مدال و یراق آویخته بر اونیفورم جنایت، مأموریت «رأفت!» از نوع خامنه‌ای را پیش ببرد و کسی برای شوی مسخرهٔ او تره خورد نکرده،‌ حالا یک دژخیم پیشانی سیاه دیگر را راه انداخته‌اند تا گاری چرخانی کند؛ آخوند بی‌عمامه‌ای که لقب مشعشع «دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه رژیم مردم‌کش را یدک می‌کشد، محمد جواد لاریجانی که تخصص او تئوریزه کردن سنگسار و شکنجه در«نظام الهی» است.

دروغگو کم حافظه می‌شود

دژخیم تازه مأموریت گرفته در ادامهٔ ‌ سفیدسازی، ایزگم کنی و شهید دزدی مدعی شده است که «۸۵درصد کشته‌های قیام آبان مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بود که در حال دفاع از منازل خود بودند» (انتخاب ۲۶آذر ۹۸)

جناب تئوریسین گویا یادش رفته که رفیقش شمخانی پیش‌تر گفته بود «بیش از ۸۵درصد از جانباختگان رخدادهای اخیر در شهرستانهای تهران در هیچیک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند» می‌گویند دروغگو کم حافظه می‌شود. این یکی زحمت این را به خودش نداده که دست کم نگاهی بهروزنامه‌های صبح یا سایت‌های حکومتی بکند ببیند سلف او چه گفته تا بی‌گدار بهآب نزند.

دیر آمدی ای حمار سرمست!

شمخانی گفته بود «۸۵درصد کشته‌شدگان در شهرستانهای استان تهران در اعتراضات حضور نداشته‌اند»، این یکی در ادامهٔ سناریوی سفیدسازی چهرهٔ خامنه‌ای و شهید دزدی می‌گوید این ۸۵درصد از نیروهای امنیتی یا مردمی بوده‌اند که داشته‌اند از خانه‌های خود دفاع می‌کرده‌اند و بعد یادش می‌رود که شمخانی این حرف را در مورد «استان تهران» زده بود و نه تمام ایران. بگذریم از این‌که آن کدام مردمی بوده‌اند که داشته‌اند از خانه‌هایشان دفاع می‌کرده‌اند. تمام فیلم‌ها و تصاویر تهیه شده از صحنه‌های قیام آبان نشان می‌دهد که مردم خشمگین در حال شعار دادن و دنبال کردن مزدوران وحشت‌زدهٔ بسیجی و پاسدار هستند. خانه‌یی از مردم آتش نگرفته است که بخواهند از آن دفاع کنند. آنچه مورد خشم قیام‌کنندگان واقع شده و به آتش کشیده شده اماکنی جز بانک‌های غارتگر و دزد اموال مردم و نیز فروشگاههای زنجیره‌یی سپاه و مراکز سرکوب و کشتار نیست.

خون غیرقابل کتمان شهیدان قیام

این نمایش رقت‌برانگیز دروغ و دجالیت نشان می‌دهد که کفگیر نظام به ته دیگ خورده و نباید بیشتر از این هم انتظار داشت. به‌دلیل افشای نام و مشخصات شهیدان همراه با عکس تعدادی از آنها از سیمای آزادی، نظام آخوندی در معرض فشار افکار عمومی و نیز جامعهٔ جهانی است و از او می‌پرسند؟ چرا آمار کشتگان قیام را نمی‌دهی؟ چه ریگی در کفش تست که از بیان این آمار طفره می‌روی؟ در این زمینه آش آن‌قدر شور شد که صدای خودی‌های نظام هم درآمد و یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع در توئیتی نوشت: «اگر مراجع ذی‌ربط آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و بازداشت‌ شدگان را اعلام نکنند، نمایندگان مجلس ناگزیر آمارهای مستند به گزارشهای مردمی را منتشر خواهند کرد»

علت یک چیز بیش نیست. آمار شهیدان قیام بیش از ۱۵۰۰نفر خارج از تصور است. مقاومت ایران با استناد به گزارشهای مردمی اسامی ۵۲۰تن از شهیدان قیام سراسری را تا تاریخ ۲۶آذر۹۸منتشر کرده است. این اسامی در برخی موارد با عکس‌های شهیدان همراه است.

حجامت نظام!

خامنه‌ای در وحشت از فضای انفجاری جامعه و هراس از وقوع ادامه و استمرار قیام،‌ پشت سر هم مانور رأفت می‌دهد، اما از آنجا که این مانور بر دروغ و دجالیت استوار است، جلادان ماسک رأفت زدهٔ او بهچهره، با اظهارات مشعشع خود پتهٔ او را روی آب می‌اندازند. در حالی که به‌نظر می‌آید که در داخل نظام این خط پیش می‌رود، ناگهان پاسدار عباسی با پای برهنه بهوسط می‌دود و می‌گوید:

«در حوادث آبان امسال نظام حجامت شد. یه مختصر خون کذایی در بدنش بود که حجامت شد؛ مثل لبنان که در ماه پیش حجامت شد؛ مثل عراق که ماه پیش حجامت شد. این اتفاقات را بد ندانید!» (سایت بهار ۲۰آذر ۹۸)

شنونده اگر عاقل نباشد سرسام می‌گیرد. ابتدا گفتند خودشان به خودشان شلیک کرده‌اند، بعد ولی‌فقیه شمخانی را فرستاد تا بگوید: «می‌خواسته‌اند خط کشته‌سازی را پیش ببرند تا نظام را بدنام کنند!». «سلاحهای سازمانی!» به‌کار رفته در کشتار را هم آخوند محمد جعفر منتظری، دادستان خامنه‌ای به تعداد ۸۴قبضه در یک ماشین پژو با «گلوله‌های خاص!» پیدا کرد تا سناریو تکمیل شود. (سایت نامه ۲۱آذر ۹۸)

بنیاد سست دروغ و دجالیت

سناریویی که به‌نظر می‌رسد سران نظام با هم آن را نوشته‌اند جای یک علامت سؤال بزرگ را در ذهن خالی می‌کند. اگر بنا‌ به گفتهٔ شمخانی این ۸۵درصد در هیچ اعتراضی شرکت نکرده‌اند، چطور می‌توانند در آن واحد از نیروهای انتظامی و مردم در حال دفاع از خانه‌های خود باشند؟! گیرم شنونده در مشاعر خود شک کند و به خود بقبولاند که او اشتباه شنیده است، اگر این‌طور است پس چرا پاسدار عباسی از «حجامت» آن ۸۵درصد ابراز خرسندی می‌کند و به بقیهٔ همپالگی‌ها می‌گوید بی‌خیالش باشند!

باز بگذریم از این‌که پاسدار عباسی بدون این‌که حواسش باشد برادران پاسدار و لباس‌شخصی و نیروهای ویژهٔ سلطنت فقیه را «زالو!» نامید با این حساب و بنا بر گفتهٴ‌ او، صاحب زالوها یعنی حجامت کنندهٔ نظام نیز کسی جز خامنه‌ای نمی‌تواند باشد!

***

این نه توی پیچ در پیچ دروغ و دجالیت و پشت هم اندازی را اگر دنبال کنیم به جایی نخواهیم رسید. گذشته از این‌که ضرب شصت خلق قهرمان و سیلی محکم قیام سراسری سران و مهره‌های نظام را به سرگیجه و پرت و پلا‌گویی انداخته است، علاوه بر آن باید گفت جلادان ماسک رأفت به چهرهٔ خون‌آلود زده فقط در یک جا اشتباه محاسبه دارند. درک آن هم خیلی ساده است، آنها هنوز از ضربه‌ای که نوش جان کرده‌،‌ به خود نیامده‌اند و این پرت و پلاگویی و هذیان ناشی از آن است. در بهترین شق باید گفت قرن بیست و یکم و عصر کبیر آگاهی و ارتباطات را با دوران حجاج بن یوسف ثقفی اشتباه می‌گیرند؛ اشتباهی که این بار به قیمت باختن نظام جنون و تباهی و خونخوار آنان تمام خواهد شد.