فاز دوم دروغگویی و شارلاتانیسم

«فاشیسم به‌اندازه‌ای دروغگو است که دنیا از رابطه با آن باید شرم کند...حکومتی که دشمن صلح و آزادی است،

دروغگویی خصم آزادی است که فاشیسم نامیده می‌شود.

این حکومتها نه صلحشان به‌خاطر افزودن احترام و سعادت ملتشان است و نه جنگشان.

این صلح و جنگ هر دو برای این است که حکومت ترور را در داخل کشور خویش استوار بدارند».

(توماس مان، پیروزی آینده دمکراسی، صص ۶۴و ۹۱)

***

جهانی که باید بینا شود

سقوط دادن هواپیمای اوکراینی یکی از هزاران جنایاتی است که رژیم آخوندها در ایران و دنیا مرتکب شده و دروغگویی برای پوشاندن واقعیت آن، ابعاد جهانی گرفته است. به همین سیاق هم هنوز نقاب از هزاران جنایت داخلی و بین‌المللی این نظام کنار زده نشده تا ایرانیان و جهانیان ببینند و بفهمند که دروغگویی‌های این نظام چه سابقه و درازا و پهنا و ژرفایی دارد.

اکنون که دروغگویی‌های اعجاب‌انگیز کارگزاران دست‌اندرکار سقوط دادن هواپیمای اوکراینی تبدیل به چالشی بین دولت اوکراین و نظام ملایان شده است، به‌نظر می‌رسد تازه دولتها دارند متوجه می‌شوند که جمهوری اسلامی آخوندی با دروغهایش در این ۴۱سال چه‌ها بر سر مردم ایران آورده است.

فازی از نفرت و تحریم اجتماعی

دور اول سریال دروغگویی‌های کارگزاران نظام برای پوشاندن علت سقوط هواپیما بود که حتی بی‌شرمانه شرکت بوئینگ را هم متهم به اهمال در امورات فنی کردند! اما رژیم در مقابل فشار بین‌المللی و سماجت دولتهایی مثل اوکراین و کانادا و دیگر کشورهایی که شهروندانشان قربانی این جنایت بودند و نیز در مقابل روشنگریهای تصویری، بزدلانه دست بالا کرد و اعتراف نمود که سقوط بر اثر شلیک موشک سپاه بوده است.

دور اول دروغگویی‌های نجومی خامنه‌ای و روحانی با انفجار نفرت اجتماعی و شورش دانشجویان ایران مواجه شد. کنشگران اجتماعی و دانشجویان، شخص خامنه‌ای را مسبب این جنایت و در رأس همهٔ دروغگویان هدف گرفتند. در دور اول افتضاح بین‌المللی شدهٔ دروغگویی، بلافاصله «پروپاگاندای ۴۱سالهٔ» جمهوری اسلامی آخوندی موضوع روز جامعهٔ ایران شد و فازی از نفرت و تحریم اجتماعی رژیم را رقم زد.

اوکراین پرده‌های شارلاتانیسم آخوندی را کنار می‌زند

اکنون که دولت اوکراین نوار مکالمه شلیک سپاه و سقوط هواپیما را جهانی کرده است و کارگزاران حکومتی مدعی شدند این نوار را خودشان به اوکراین داده‌اند، به گفتهٔ روزنامه جهان صنعت «فاز دوم دروغگویی استارت‌زده شد».(۱۵بهمن ۹۸)

حالا بحران سقوط دادن هواپیمای اوکراینی و فضیحت دروغهای رژیم بار دیگر اوج می‌گیرد. یک مقام سازمان هواپیمایی رژیم که فکر می‌کند عقل و شعور دنیا را به گروگان گرفته است، دست پیش گرفت و گفت: «انتشار نوار صوتی توسط اوکراینی‌ها سبب شد که دیگر هیچ سندی به آنها ندهیم»! در پی این ادعا، رئیس جمهور اوکراین آشکارا افشاگری نمود و به دنیا اعلام کرد: «برج مراقبت رژیم ایران به هیچ‌وجه نوار مکالمات را به تحقیقگران اوکراینی که به ایران سفر کرده بودند، تحویل نداده است. اوکراین این مکالمات را به‌طور مستقل به‌دست آورده است».

کشور اوکراین به این افشاگری و روشنگری هم بسنده نکرد و به‌دنبال همین اظهارات، باز هم بر حق دریافت اصلی‌ترین سند ماجرای سقوط هواپیما اصرار نمود و بر مقصر بودن «مقامات رژیم ایران» تأکید کرد: «از عدم همکاری مقامات رژیم ایران که به‌طور خاص حاضر به تحویل جعبه‌های سیاه نیستند، دلسرد شده‌اند».

شتاب جنگ باندها روی باند سقوط

در «فاز دوم دروغگویی» که به نمایش انتخابات رژیم هم نزدیک است ـ و در آستانهٔ آن نظام دچار شقه و شکاف عمیقی شده ـ این موضوع هم بهانهٔ جنگ‌وجدال باندها است. باند روحانی تلاش می‌کند برخلاف فاز اول دروغگویی، از باند رقیب فاصله بگیرد. علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی در نشست خبری گفت: «مسئولیتی متوجه شورای عالی امنیت ملی نیست. مجوز پرواز در آسمان ایران از وظایف پدافند بوده است».

یک عضو دیگر باند روحانی به‌نام ابوالفضل موسوی، که نماینده مجلس هم است، به‌طور غیرمستقیم اظهارات رئیس جمهور اوکراین را تأیید کرد. وی در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفت: «در گزارشهایی که به کمیسیون عمران ارسال شده مشابه همین موضوع که با انتشار فایل صوتی مطرح شده در مورد یک هواپیمای قطری هم گزارش‌شده است».