چشم انداز جراحی در نمایش انتخابات

بالاخره روز دوازدهم بهمن شورای نگهبان ارتجاع اعلام کرد که اسامی تأیید صلاحیت شده را نهایی کرده و ۳روز هم وقت به‌ کسانی که شکایت دارند داده. این شورا اعلام کرد اسامی نهایی شده را روز ۲۲بهمن اعلام می‌کند، به‌این ترتیب چشم‌انداز جراحی قطعی باند مغلوب از سهم قدرت و غارت در مجلس ارتجاع قطعی به‌نظر می‌رسد. به‌عبارت دیگر باند غالب خیز خود برای حذف باند مغلوب از سهم قدرت و غارت را قطعی کرده است.

تلویزیون رژیم ۱۲بهمن ۹۸ گفت: «بنا بر اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان آن دسته از داوطلبان نمایندگی دوره یازدهم مجلس که صلاحیتشان در هیأتهای مرکزی انتخابات تأیید شده اما در این شورا احراز نشده است می‌توانند شکایت خود را از امروز تا ۱۴بهمن‌ماه از ساعت ۸ الی ۱۶ به‌دفاتر بازرسی و نظارت بر انتخابات در تهران یا استانها تحویل دهند. شورای نگهبان قانون اساسی بعد از بررسی ۲هفته‌ای شکایات اسامی افراد تأیید صلاحیت نشده را دیشب ارائه کرد تا از طریق فرمانداریها به‌داوطلبان اعلام شود».

از سوی دیگر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خامنه‌ای، با اعلام این‌که «حدود ۷ تا ۸نفر از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده را مجدداً تأیید کرده‌اند، نشان داد باند خامنه‌ای کمر به‌ حذف قطعی باند مغلوب گرفته و در حد ناچیزی از سهم قدرت و غارت بیشتر برای آنها به‌رسمیت نمی‌شناسد. مهره‌های هر دو باند حاکم پیشاپیش با اشاره به‌ انزوای رژیم و نفرت مردم از نظام به‌ بیان‌های مختلف نسبت به‌ این وضعیت هشدار داده بودند.

روزنامه حکومتی ابتکار روز ۱۲بهمن به‌نقل از جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور، نوشت: «سه‌چهارم حوزه‌های انتخابیه به‌ تجدیدنظر(در بررسی صلاحیت داوطلبان) نیاز دارند تا رقابت واقعی شکل بگیرد».

رسانه‌های حکومتی از ابراز وحشت احمد توکلی، مهرهٔ باند خامنه‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت، در واکنش به‌ حذف باند مغلوب خبر دادند که با اشاره به‌ وضعیت انفجاری جامعه گفت: «حذف نامزدهایی شبیه افرادی که در فهرست پیوست نامبرده شده‌اند، به‌جای وحدت، شقاق ایجاد می‌کند و در وضعیتی که ما در آن به‌سر می‌بریم این امر خطرناک است».(سایت حکومتی همشهری آنلاین ۱۰بهمن ۹۸)

غرضی، وزیر پیشین نفت و از مهره‌های باند خامنه‌ای هم اذعان کرد: «جناح‌های سیاسی سال‌هاست فراموش کرد‌ه‌اند‌ که مرد‌م برای این د‌عواهای سیاسی تره هم خرد‌ نمی‌کنند‌. د‌ر شرایط کنونی برخی نمایند‌گان از مناطقی با ۷۰ یا ۸۰هزار رأی تنها با ۶هزار رأی وارد‌ مجلس شد‌ه‌اند‌. این مسأله نشان می‌د‌هد‌ که مرد‌م از شعار و وعد‌ه‌های توخالی خسته شد‌ه‌اند‌ و حاضر نیستند‌ وقت و انرژی خود‌ را صرف چیزی کنند‌ که هیچ نتیجه‌ای برای آنها به‌همراه ند‌اشته باشد»‌.(روزنامه حکومتی آرمان ۱۲بهمن ۹۸)

روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۲بهمن با اشاره کلی به‌ میزان چپاول نظام و وضعیت مردم نوشت: (ایران) «وسعت‌اش یک‌درصد کره زمین و منابع زیرزمینی‌اش حدود ۷درصد منابع جهان است. دوسوم افراد جامعه یعنی ۵۳میلیون ایرانی در شرایط سخت زندگی می‌کنند». این روزنامه در ادامه با اشاره به‌ خط خونی که بین مردم و نظام آخوندی در جریان قیامهای اخیر رسم شده، به‌ورشکستگی این نمایش انتخابات اذعان کرد و نوشت: «موضوع سوم وقایع تلخ آبان و دیماه است که نهادهای انتخابی نتوانستند کاری برای آسیب‌دیدگان انجام دهند و موضوع چهارم قضیه افزایش قیمت بنزین بود که در عمل مجلس نتوانست کاری درباره افزایش بی‌موقع بنزین انجام دهد. این ۴موضوع بستر را برای رویگردانی مردم از ناکارآمدی مجلس فراهم کرده است».

به این ترتیب بحران نمایش انتخابات در عرصه‌ای با مردمی آماده براندازی نظام از یک‌سو و باندهای غارتگر که تیغ حذف نهایی را برای سهم بیشتر غارت کشیده‌اند از دیگر سو می‌رود که به‌بلوغ خود نزدیک شود.

سؤال مهره‌های وحشت‌زده هر دو باند حاکم این است که آیا ولی‌فقیه برای بیرون نزدن قیام از شکاف در حاکمیت، سهم بیشتری به‌ باند مغلوب نخواهد داد؟