کارنامهٔ حقوق‌بشر رژیم در کانون انزجار بین‌المللی

روز جمعه ۱۷آبان، کارنامهٔ حقوق‌بشر ایران در شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد در ژنو مورد بررسی ادواری قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان ۳۳کشور جهان، وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، از نقض حقوق زنان تا نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، تا ادامهٔ اعدام کودکان در ایران را به‌شدت تقبیح کردند.

شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد یکی از نهادهای سازمان ملل و از ارگانهای فرعی مجمع عمومی ملل ‌متحد است که وظیفه آن رصد کردن موارد نقض حقوق‌بشر در جهان و گزارش آنها می‌باشد. این شورا در سال ۲۰۰۶، جایگزین کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل ‌متحد شد و وظیفهٔ آن توصیه به‌ کشورها به‌منظور ارتقا وضعیت حقوق‌بشر می‌باشد.

حقوق‌بشر، میدان همآوردی رژیم و مجاهدین خلق

مسألهٔ حقوق‌بشر همواره وجهه همت مجاهدین و مقاومت ایران بوده و به‌خاطر پیگیری مداوم و خستگی‌ناپذیر حقوق‌بشر توسط مجاهدین، رژیم تاکنون ۶۵بار توسط ارگانهای مختلف ملل ‌متحد محکوم شده است. در طرف رژیم سرکوب و نقض حقوق‌بشر در عداد دستیابی به‌ بمب اتمی و تروریسم و صدور ارتجاع و بنیادگرایی یکی از ستونهای نگهدارندهٔ فاشیسم مذهبی حاکم است، بنابراین برای رژیم هم این مسأله بسیار مهم است و خامنه‌ای تاکنون چند بار هنگامی که خطر عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های دولتهای غربی مبنی بر دست کشیدن از برنامهٔ موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای را به‌ ایادی‌اش گوشزد می‌کرد، خاطرنشان نمود که اگر از این موارد کوتاه بیاییم آنها در گام بعد سراغ حقوق‌بشر خواهند آمد؛ وی به‌ این ترتیب اذعان می‌کرد که سرکوب و تن ندادن به‌ موازین جهانی حقوق‌بشر را تا کجا مهم و صرف‌نظر از آن را تا کجا برای رژیم غیرقابل قبول می‌داند و هم‌چون شیشه عمر رژیم از آن حفاظت می‌کند. اهمیت این مسأله امسال به‌دلیل قیامهای عراق و لبنان و به‌دلیل این‌که رژیم به‌خصوص در عراق عامل اصلی کشتار مردم و قیام‌کنندگان شناخته شده، ضریب خورده است. از همین رو رژیم امسال یک هیأت سنگین‌وزن به‌ این شورا اعزام کرد و جواد لاریجانی، تئوریسین اعدام و سنگسار در رژیم را هم در رأس این هیأت گماشت.

لاریجانی که به‌نظر می‌رسید اساساً برای آه و فغان از آنچه خودش آن را «القائات» مجاهدین می‌نامید، در شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد حضور یافته، بخش زیادی از حرفهای خود و برخی نفرات هیأت همراهش را به‌ لجن‌پراکنی علیه مجاهدین اختصاص داد و بار دیگر روضه و ذکر مصیبت ۱۷هزار کشتهٔ رژیم به‌دست مجاهدین را در شورای حقوق‌بشر نیز تکرار کرد. او در همین رابطه جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ ملل ‌متحد را آماج حملات خود قرار داد و عینا با همان کلماتی که اسلاف او، خانم عاصمه جهانگیر و احمد شهید را مورد حمله قرار می‌داد، دربارهٔ او نیز سخن گفت از جمله این‌که از این تلویزیون به‌ آن تلویزیون می‌رود و همان حرفهای مجاهدین را تکرار می‌کند و به‌خصوص آه و فغان کرد که گزارشگر ویژه ۱۰۰۰اتهام به‌رژیم وارد آورده که همه را هم از مجاهدین که دشمنان برانداز رژیم هستند، گرفته است. تئوریسین اعدام و شکنجه در رژیم ضدبشری در پاسخ به‌ اصرارهای نمایندگان کشورها مبنی بر این‌که رژیم چرا درخواستهای گزارشگران ویژه برای سفر به‌ ایران و انجام تحقیقات مستقیم جواب رد می‌دهد، از فرط استیصال به‌ استدلال سخیف و خنده‌داری متوسل شد و گفت که او می‌خواهد ۳ یا ۴روز به‌ایران بیاید و تحقیق کند، در حالی که بررسی این هزار اتهام در این مدت ممکن نیست!

سایر مزدوران و جنایتکارانی که همراه لاریجانی به‌ ژنو اعزام شده بودند نیز هر کدام به‌نوبه خود در صدد توجیه و سفیدسازی قسمتی از کارنامهٔ ننگین ضدحقوق‌بشری رژیم پرداختند و از جمله مدعی شدند که این دیکتاتوری قرون‌وسطایی دینی باید سرمشق همهٔ کشورها در امر حقوق‌بشر و در احترام به‌ حقوق زنان قرار بگیرد. اظهاراتی که با خشم و نفرت نمایندگان کشورها روبه‌رو شد و نمایندگان ۳۳کشور و هم‌چنین نماینده سازمان عفو بین‌الملل علیه رژیم صحبت کردند و به‌خصوص نمایندهٔ عفو بین‌الملل که بزرگترین سازمان غیردولتی مدافع حقوق‌بشر در جهان محسوب می‌شود با اشاره به‌ «فهرست موارد هولناک نقض حقوق‌بشر توسط رژیم ایران»، تصریح کرد: «استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم‌تر شدن شدید وضع حقوق‌بشر در کارنامه‌ این کشور است».

نمایشگاه دست‌آوردهای حقوق‌بشری رژیم!

علاوه بر این رژیم یک نمایشگاه هم تحت عنوان «دست‌آوردهای جمهوری اسلامی در حوزهٔ حقوق‌بشر» در حاشیهٔ این اجلاس ترتیب داد. اقدامی که توسط بزرگترین ناقض حقوق‌بشر در جهان و رکوردار اعدام و قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی را به‌عنوان یکی از بزرگترین جنایتها علیه بشریت در دوران معاصر را در کارنامهٔ خود دارد، به‌راستی یک اهانت و دهن‌کجی به‌ حقوق‌بشر و به‌ملل متحد محسوب می‌شود.

واکنش سخنگوی وزارت‌خارجهٔ آمریکا در قبال این اقدام رژیم، قابل تأمل است. وی ضمن آن‌که در یک یادداشت توئیتری این اقدام را یک «ریاکاری شرم‌آور» خواند، نوشت: «شگفت‌آور این‌که این ریاکاریِ شرم‌آورِ یکی از بدترین ناقضانِ حقوق‌بشر در جهان، یک شوخی نیست».

بار دیگر شکست و رسوایی رژیم

در یک‌کلام، رژیم کوشیده بود شورای حقوق‌بشر امسال را به‌ فرصت و تریبونی برای مخدوش جلوه دادن چهرهٔ مجاهدین و شیطان‌سازی از آنها تبدیل کند، اما نتیجه‌ای کاملاً معکوس به‌دست آورد. واقعیت این است که دوران تغییر کرده و هر تلاش رژیم برای تخریب چهرهٔ مجاهدین، نتیجه‌ای دقیقاً معکوس به‌بار می‌آورد.

زمانی بود که مجاهدین در محاصره مزدوران رژیم و وحوش خونخواری که از تهران دستور می‌گرفتند قرار داشتند، دست و پای آنها در بند و زنجیر لیستهای تروریستی بود و زیر ضرب موشک‌باران‌های رژیم بودند و خبرنگاران امکان تماس مستقیم با مجاهدین را نداشتند، اما اکنون پیام مجاهدین به‌همهٔ جهان رسیده است. در گردهمایی سالانهٔ مقاومت ایران که تابستان امسال در اشرف ۳ برگزار شد، ۳۵۰شخصیت تراز اول از ۴۷کشور جهان به‌مدت ۵روز در اشرف ۳ و در تماس مستقیم و بی‌واسطه با مجاهدین بودند و دیگر حنای دجالگریها و شیطان‌سازیها رژیم رنگی ندارد.

اکنون این مقاومت ایران است که مصرانه می‌خواهد شورای امنیت ملل ‌متحد پرونده سردمداران رژیم را به‌خاطر تروریسم و نقض حقوق‌بشر و جنایتهای بیشمار آنها علیه مردم ایران، به‌ویژه قتل‌عام زندانیان سیاسی، بازبگشاید و آن را به‌ دادگاه بین‌المللی ارجاع دهد.

و هم‌چنان که خانم مریم جوی در تیرماه ۱۳۹۱ در سخنرانی خود در گردهمایی بزرگ مقاومت گفت:

«ما توانستیم بر محاصرهٔ سرکوبگرانه جنبش مقاومت نقطهٔ پایان بگذاریم؛ ما توانستیم استانداردهای عدالت را در جهان امروز ارتقاء دهیم؛ ما توانستیم چرخه افترا و نیرنگ را درهم‌بشکنیم؛ ما توانستیم طرحی نو دراندازیم و دوران تازه‌ای را بگشاییم؛ طرحی بر اساس شفافیت و روشنایی و حقیقت و عدالت؛ طرح احترام به‌دست‌آوردها و فضیلت‌های بشری و بازگشت نهادهای بین‌المللی به‌ دفاع از حقوق‌بشر؛ طرح اعاده حقوق خلقها و احیای ارزش مقاومت و فداکاری. بله، نیروی انسانیت و عدالت به‌میدان آمده است، تاریخ ورق خورده است، دیکتاتورها یکی پس از دیگری سرنگون می‌شوند. بنابراین، سیاست‌هایی نیز که حافظ آنها بود باید تغییر کند؛ این تغییر در توان ماست و ما آن را محقّق خواهیم کرد».