ایران فردا - برنامه ۱۰ماده ای مریم رجوی - تنها آلترناتیو دموکراتیک فاشیسم مذهبی

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

مریم رجوی

در گردهمایی‌های مقاومت ایران و نیز در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و دیدگاههای مریم رجوی به کرات به کلیدواژه‌ «برنامه ۱۰ ماده‌ای» برخورده‌ایم.

برنامه ۱۰ ماده‌ای چیست؟

برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزید مقاومت، برای ایران آزاد فردا در سخنرانی به سوی آزادیدر گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، به تاریخ ۲۲ تیر ۹۲ طرح گردید.

این برنامه دولت موقت برای دوران تصدی مقام ریاست‌جمهوری است. دولتی که طبق مصوبات شورای ملی مقاومت ایران به مدت ۶ماه بر سر کار خواهد بود تا طی این مدت، مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان مردم تشکیل شده و نوع حکومت و قانون اساسی آن را مشخص نماید.

برنامه ۱۰ ماده‌ای به‌صورت اختصار عبارت است از:

۱ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم

۲ـ کثرت‌گرایی و آزادی‌های فردی

۳ـ لغو مجازات اعدام

۴ـ جدایی دین از دولت

۵ـ برابری زن و مرد

۶ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه

۷ـ احترام به حقوق‌بشر و منع هر گونه تبعیض

۸ـ فرصت‌های برابر اقتصادی

۹ـ همزیستی مسالمت‌آمیز

۱۰ـ ایران غیراتمی

ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد، در حد مقدور به تشریح این مواد بپردازیم.

برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ ماده یکم: جمهوری مبتنی بر آرای مردم

«جمهوری»، نقطه مقابل هر نوع حکومت انحصاری اعم از اریستوکراسی(اشراف‌ سالاری)، تیموکراسی(مالک سالاری)، اولیگارشی(شایسته سالاری)، کراتوکراسی(قدرت سالاری)، تئوکراسی(خدا سالاری)، استراتوکراسی(ارتش سالاری)، امپراطوری، سلطنت، استبداد، حکومت خودکامه، حکومت تمامیت‌خواه، حکومت پلیسی، فاشیسم، دیکتاتوری و... می‌باشد.

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ ماده ۲۱ بند الف اعلامی جهانی حقوق‌بشر

ماده ۲۱ بند الف اعلامی جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:

«هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید».

در همین ماده، در بند پ، آمده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوه‌هایی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید».

ماده یکم برنامه ۱۰ ماده‌ای؛ جمهوری مبتنی بر آرای مردم ـ جمهوری و پیشینه آن در تاریخ بشر

از کلمه جمهوری نخستین بار در کتاب جمهور(Republic) که در فارسی با نام جمهوریت نام برده شده، استفاده شده است. کتاب جمهوریت بزرگترین اثر فلسفی افلاطون است و از مشهورترین و تأثیرگذارترین متون کلاسیک فلسفه سیاسی در غرب به‌شمار م