مخاطب پیام و تجربه ۹دی

سخن روز

یکشنبه ۹دی ۹۷، سالگرد ۹دی ۸۸ و روزی است که رژیم مدعی است در آن توسط پاسدارها و بسیجیان خود، قیام ۸۸ را سرکوب کرده و قیام دیماه ۹۶ را هم پشت سر گذاشته و در حال حاضر مسلط بر اوضاع است.

رژیم همچنین اعلام کرده که در ۵۰۰نقطه و شهر در سراسر کشور مراسم نهم دی را برگزار کرده و تبلیغات زیادی هم حول آن کرده است.

کم و کیف این مراسم از چه قرار است؟

واقعیت ادعاهای رژیم چیست؟

رژیم طبق معمول این ۴۰سال حاکمیتش اتفاقاً هر جایی که تلاش کرده که دود و دم راه بیاندازد دقیقاً می‌توان حدس زد که همانجا نقطه آسیب‌پذیرش بوده و نیاز به پوشاندن ضعفش در همان نقطه دارد.

این موضوع را در همین مراسم مربوط به ۹دی که جشن سرنگون نشدنش را در سال ۸۸ گرفته است نیز می‌توان مشاهده کرد که با راه‌اندازی یکسری نمایشات فرمایشی(که شرکت‌کنندگانش نیز اساساً همان مزدوران و جیره خوران ثابت رژیم هستند) می‌خواهد به‌طرز مسخره‌ای قدرت‌نمایی کند.

در تهران که نقطه ثقل این نمایش بود، تلویزیون رژیم تنها در کادر بسته‌ای این تظاهرات را نشان ‌داد و خودش گفت که هزاران نفر در این نمایش شرکت داشتند. معنی هزاران نفر برای رژیمی که همیشه هزاران نفر را میلیونها نفر اعلام می‌کند، روشن است و از روی آن می‌توان دریافت که اوضاع از چه قرار بوده است؟!

حرفهایی هم که زده شد، قدرت‌نمایی به مبتذل‌ترین وجه بود، مثلاً پاسدار سلامی در میدان امام حسین تهران، در حالی‌ قدرت‌نمایی می‌کرد که فراموش کرده بود در نماز‌جمعه ۶مهر ماه گذشته با عجز و لابه‌ خطاب به نیروهای رژیم می‌گفت خواهش می‌کنم بایستید و فریب عملیات رسانه‌ای و فریب دشمنان را نخورید، آرام باشید هیچ اتفاقی نیفتاده و...»!

اکنون پس از ۹سال چرا رژیم روی موضوع قیام ۸۸ این‌قدر ضدتبلیغ می‌کند که منجر به آشکار شدن بیشتر ناتوانیش شود؟

پاسخ روشن است: به یک علت ساده! یعنی استمرار قیام.

به‌علت وضعیت انقلابی موجود

به‌علت وضعیت به‌شدت وخیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و این‌که رژیم به هر لحاظ در پایین‌ترین نقطه‌اش قرار دارد.

وضعیت رژیم از نظر اقتصادی روشن است و مردم آن را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، از نظر اجتماعی و سیاسی هم کافی است به حرفهایی که همین روزهای اخیر، سردمداران رژیم مانند حسن خمینی و کارشناسان رژیم گفته‌اند توجه کرد تا روشن شود مسأله رژیم در شرایط فعلی «مسأله بود و نبود» است و به این علت به این قبیل نمایش‌های قدرت توخالی نیازمند است.

می‌خواهد نان سرکوب قیام ۸۸ را اینجا بخورد و بگوید هم‌چنان که آن بحران و آن قیام را پشت سر گذاشت و سرنگون نشد، این بار نیز می‌تواند جان سالم به در ببرد. در حالی که اکنون واقعیتها و تعادل‌قوا از زمین تا آسمان با آن موقع متفاوت است.

جملات قصار روزهای اخیر!

حسن خمینی روز شنبه ۸دی ۹۷ در یک سخنرانی گفت: «هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران(از بین) بروند»!

باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقشها دگرگون شود.

یا در نمایش جمعهٔ این هفته محور اصلی خطبهٔ اکثر امام‌جمعه‌های خامنه‌ای، مسأله «ولایت‌زدایی» بود.

فائزه هاشمی هم اخیراً گفت:‌ «از دیدگاه من فروپاشی محتوایی اتفاق افتاده است و تنها فروپاشی ظاهری و فیزیکی اتفاق نیفتاده است».

این حرفها، حرفهای مجاهدین و مخالفان نظام نیست. حرفهای درون نظام است و به این جهت است که رژیم به‌شدت نیازمند این است تا با این قبیل نمایشها روی ضعف خودش سرپوش بگذارد، اما واقعیت چنان سرسخت است که در همین حرفها نیز شدت بحران رژیم بیرون می‌زند و نمایان می‌گردد.

پشت‌پرده قدرت‌نمایی‌ها!

درست همزمان با پاسدار سلامی که در یک نقطه تهران آن گرد و خاکها را می‌کرد، در مجلس رژیم یک عضو مجلس ارتجاع(کریمی قدوسی) از ۳فتنه‌ای که به‌قول خودش براندازی نظام را مد نظر داشته، یاد می‌کرد و جالب این است که رأس این ۳فتنه را رفسنجانی و خاتمی و روحانی ذکر کرد. و روحانی را رأس فتنهٔ اقتصادی ذکر کرد که هدفش بازگرداندن آمریکاست. و جالب است هنگامی‌ که اسناد فتنه را تحویل ریاست مجلس می‌داد مطهری(که آن روز ریاست را به‌عهده داشت) گفت: «مسأله این‌جاست که شما، خود مرا هم به‌عنوان فتنه‌گر می‌شناسید»!

این واقعیت درون رژیم است و نشانهٔ ابعاد بحران درونی رژیم است چرا که این تازه آن مقداری است که علنی می‌شود، به قیاس این مشهودات می‌توان حدس زد پشت پرده چه خبر است!

مخاطب نمایش رژیم در میدان امام حسین که بود؟

مخاطب این قبیل نمایشها در وهلهٴ اول نیروهای خودش هستند. حرفهای پاسدار سلامی جز نیروهای عقب‌مانده پاسدار و بسیجی چه کسی را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد؟

چرا که رژیم واقعاً مشکل ریزش نیرو دارد. در حالی که این مراسم ورشکسته و حرفهایی که زده شد، بیشتر پیام معکوس داد و بحران‌زدگی و بن‌بست و بی‌راه‌حلی را برای مردم هر چه بیشتر نمایان کرد.

به این ترتیب نمایش روز یکشنبه ۹دی ۹۷ مخاطب جدیدی پیدا کرد و آن هم مردم بودند که یک بار دیگر دیدند رژیم در آستانهٔ سقوط است و به‌قول حسن خمینی هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران از بین بروند! حسن خمینی اضافه کرد: «از علائم فروپاشی، مشکل‌دار بودن و بداقبالی است». چیزی که الآن رژیم گرفتار آن است و پشت سر هم «بداقبالی» و بدبیاری می‌آورد که البته قانونمند است و از نشانه‌های سرنگونی نزدیک