نگاهی دیگر به فاجعه سیل

۱۳۹۸/۱/۱۹

آیا علت اصلی این فاجعه، سیل بود؟ و نمی‌شد این میزان بارندگی قابل مهار و هدایت در جهت درست نبود؟!

در اثر وجود افراد فاسد و سودجو و نبودن عناصر تخصصی و مسئول در مدیریت بحران، سیلی که می‌باید با تمهیدات لازم تا الآن مهار می‌شد اما هم‌اکنون در حال نابود کردن تمام هست و نیست مردم ایران است.

کارشناسان معتقدند اگر یک حکومت مردمی و دلسوز در ایران می‌بود. با یک مدیریت صحیح،

باید در بالادست سدها و ارتفاعات، اقدامات آبخیزداری انجام می‌شد، تا آب به جای جاری شدن، به داخل زمین نفوذ کند تا سفره‌های زیرزمینی غنی و پر آب شود.

و چرا این‌چنین نشد؟ و مردم بی‌دفاع و بی‌پناه در مقابل آن ماندند؟!

از بین بردن پوششهای گیاهی مانع نفوذ آب باران به داخل زمین شده است.

مسئول نابودی پوشش‌های‌ گیاهی و قطع درختان کیست؟

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور؛ ۷۰درصد از جنگلهای استان گلستان در اختیار شرکتها و نهادهای صاحب نفوذ است.

حوزه علمیه گرگان: ۴۷۰۱۳هکتار

لشکر ۲۵کربلا (سپاه): ۱۳۰۰۰هکتار

مؤسسه پیشگامان سازندگی: ۸۶۹۰هکتار

آستان قدس: ۹۹۱هکتار

سیل فقط بخشی از کارنامه چهل سال حکومت فاسد و خرابکار آخوندها را رونمایی کرد!