همیاری همبستگی میهنی عاطفه‌ها، پیوندها و اتحاد اراده‌ها برای آزادی

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

گلریزان همیاری

همیاری چیست؟

همیاری سیمای آزادی میزگردی گسترده در سراسر جهان است.

همیاری گردآمدن عناصر و اجزای مقاومت در کانون یک صدا و تصویر است؟

همیاری ارکستری از عواطف، برانگیختگی‌ها و شورانگیزی‌ها با سمفونی‌ای از شرح فراق‌ها و شوق وصال‌های ایرانیان بر هالهٔ مقاومت برای آزادی است.

همیاری بیان دردهای مشترک و در میان گذاشتن نیازهای مقاومت با مردم محبوبش است.

در نگاه نخستین گویی همیاری دست یاری برای کمک مالی است؛ اما در جوهر آن یک راهپیمایی بزرگ میهنی در فصل‌هایی از مقاومت سراسری می‌باشد.

همیاری انتشار صداهای پنهان‌مانده از چهارسوی جهان و به اشتراک گذاشتن تحلیل‌ها و شناخت قوانین مبارزه با حاکمیت ولایت فقیه است.

همیاری چرا؟

همیاری گستردن ارزش‌های مقاومت در مبارزه‌ای همه‌جانبه و طولانی برای آزادی است؛ ارزش‌هایی که از قضا همین مبارزه طولانی در گردناک‌های گردنه‌های سخت، خلقش نموده و در عناصر مقاومت تعمیم یافته است.

همیاری یک توانمندی، پتانسیل و استحکام از جانب مقاومت است که خود را در معرض اندیشه‌ها و نظرات گوناگون می‌گذارد.

همیاری گاهی عرصه‌های هنر و شعر و ادبیات هم می‌شود. تابلویی از رنگارنگی‌های سلیقه‌ها و پسندهای چندین نسل. هنر که در جان و ضمیر زیبایی‌جوی آدمیان خانه دارد، بارها و بارها در هر همیاری، به سراغ اندوخته‌ها و خاطره‌های عناصر مقاومت می‌رود و زیبایی می‌آفریند. زیبایی در همیاری از جنس گره‌خوردن پایداری و استمرار مبارزه با جوهر آدمی در مصافی به قدمت ۴دهه مقابل حاکمیت آخوندی است.

همیاری از کجا آمده است؟

همیاری یک تاریخچه است. داستانهای یک زندگی است. بازآفرینیِ حکایت‌های پنهان‌مانده و آشکارشدهٔ درون و پیرامون مقاومت است. تاریخچه و زندگی و حکایت ۴نسل به هم پیوسته از دهه ۴۰ تا دهه ۹۰...

می‌توان تصور کرد چه داستانها و حکایتها در این ۵۰سال بوده و می‌باشد که برنامه همیاری فقط منظری و دریچه‌ای برای بیان و بروز و عرضه آنهاست. این بازنگری هرگز با تمام زوایای ۵۰ساله‌اش در همیاری یک تلویزیون نمی‌گنجد...

همیاری در هر طنینی که می‌پراکند و انعکاس می‌دهد، هشدار می‌دهد که چه بسیار ناگفته‌ها و نانوشته‌ها پیرامون آزادی و مبارزهٔ مجاهدین و شورای ملی مقاومت به‌خاطر آن وجود دارد. همیاری، جرسی‌ست که روشنگری می‌کند تا دریابیم چه سرمایه‌هایی در نهفت این مقاومت گسترده شده‌اند که باید گفته و نوشته و انتشار یابند.

همیاری، زبان کیست؟

همیاری چه بسیار بزرگوارانه‌های انسانی را با ما به اشتراک می‌گذارد؛ وقتی می‌شنوی مادری، پدری، فرزندی یا خانواده‌ای در عین دست‌تنگی و بی‌چیزی، تمام دارایی و هزینه جاری زندگی‌شان را نثار مقاومت می‌کنند، نخست درک این بزرگوارانه‌ها سخت می‌نماید؛ اما در کنکاشی انسانی و به دور از هر گونه حسابگری سیاسی، درمی‌یابیم که اینان راه نجات از فقر و فاقه عمومی مردم و جامعه خود را در تأمین و استمرار مقاومت برای آزادی می‌بینند. این نمونه‌ها را اگر از ۲۲برنامه پیشین همیاری سیمای آزادی گردآوریم، می‌توان گستردگی این‌گونه بزرگوارانه‌های انسانی را در سراسر میهن نظاره کرد.

از این منظر اگر به کنکاش و تحقیق در ۴۰سال گذشته بپردازیم، خواهیم دریافت که پشتوانه‌های مالی و تدارکاتی و استقراری مقاومت ایران از چه گستردگیِ اجتماعی در کانون زندگی مردم ایران برخوردار بوده است.

همیاری تالار و موزه‌ای با صفی از تابلوهای رنگین و تمثال‌های شهیدان راه آزادی است. به‌راستی یکی از جاهایی که تمام شهیدان مقاومت از سال ۵۸ تاکنون را کنار هم و در تابلویی واحد می‌بینیم، صفحات و پرده در پرده‌های برنامهٔ‌ همیاری است. لابه‌لای بسیاری از تماس‌ها، رژه‌ای از شهیدان والاتبار آزادی را شاهدیم.

همیاری گاه پرتوهای امید بر انسانهایی تنها در گوشه‌ای از جهان می‌افکند تا اینان را در قطاری بنشاند و آنگاه صدایی و ندایی انسانی به جمع ایرانیان می‌پیوندد تا بر غربت خویش بشورد و با دیگران بخواند که «من درد مشترکم، مرا فریاد کن»!

همیاری کانون‌ شورش جبههٔ همبستگی میهنی علیه ارتجاع و استبداد مذهبیِ آخوندهای تباه‌کنندهٔ حرث و نسل ایران است. جوهر این کانون و جبهه، حکایت رنج و درد میهنی و نیز عزم جزم متحد برای رقم زدن فصل دیگری و فردای بهتری بدون سلطه‌گری ولایت فقیه می‌باشد.

سخن همیاری با کیست؟

همیاری قیامی برای اتحاد و همبستگی با قیامهای همواره جاری بر کف خیابانهای شهرهای ایران است. سیمای آزادی یکی از اصلی‌ترین انعکاس‌دهنده‌ها و صداهای پیگیر قیامهای صنوف و اقشار مردم ایران می‌باشد. همیاری پرتوی از این قیام‌ها برای احقاق مطالبات و خواسته‌های کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و... می‌باشد.

همیاری یک گردهمایی بزرگ برای پناهندگان ایرانی در هر کجای جهان می‌باشد. چه بسیار صداهای پناهندگان که از پنج‌قارهٔ جهان در همیاری به هم می‌پیوندند و گویی بر قله‌های دماوند و سبلان و زاگرس و البرز همدیگر را تلاقی می‌کنند و یکدیگر را می‌شنوند و درمی‌یابند.

همیاری همبستگی استقلال، امید و مبارزه تمام اجزاء و عناصر مقاومت در ایران و جهان است.

همیاری با سلسله‌ای از همبستگی عواطف، پیوندها و خاطره‌های پایداری و آزادی، دارد برگ‌هایی از تاریخ ایران را به دست ایرانیان، صدا و تصویر می‌کند...