تجلیل مریم رجوی از شهدای قیام ایران در مراسم تحویل سال97

مراسم تحویل سال 1397 با حضور مریم رجوی

  • 1396/12/29

مراسم تحویل سال 1397 با حضور مریم رجوی

در مراسم تحویل سال 1397 که هم‌اکنون در جریان است، خانم مریم رجوی که در کنار عکسهای شهدای قیام مردم ایران ایستاده بود، از این قهرمانان راه آزادی تجلیل کرد و از جمعیت خواست به یاد آنها یک دقیقه کف بزنند.

مریم رجوی سپس ضمن خوش‌آمدگویی به شهردار رودی جولیانی گفت: ‌ موجب افتخار است که امروز آقای جولیانی دوست بزرگ مردم و مقاومت ایران را در کنار خودمان داریم. دوست گرامی مردم ایران در نبردشان برای آزادی و دموکراسی و دوست اشرفیها در سختترین شرایط، دشمن سیاست مماشات و از مدافعان جدی سرنگونی رژیم آخوندی.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مدالی را به رودی جولیانی تقدیم کرد.

رودی جولیانی ضمن قدردانی از خانم مریم رجوی بار دیگر بر حمایت خود از مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده آن تأکید کرد.

وی گفت: قیامهایی در ایران در بیش از 140شهر صورت گرفت. روحانی اذعان کرد که مجاهدین در این قیام نقش داشتند. این اقدامات مجاهدین اولین گام است.