تخریب بنر بزرگ خامنه‌ای در تهران توسط کانونهای شورشی + فیلم

1397/01/24

تخریب بنر خامنه ای در تهران