قیام ایران- مسعود رجوی - شماره ۵

قیام ایران - مسعود رجوی پیام شماره ۵-۱.mp4

پیام شماره ۵، قسمت اول - سلام بر شهیدان و اسیران مقاوم قیام و با درود و تبریک مجدد به رزمندگان دلاور قیام در ۱۴۱ شهر ...

قیام ایران - مسعود رجوی پیام شماره ۵-۲.mp4

پیام شماره ۵، قسمت دوم - سلام بر شهیدان و اسیران مقاوم قیام و با درود و تبریک مجدد به رزمندگان دلاور قیام در ۱۴۱ شهر ...