مریم رجوی: محكوميت بمباران شيميايی سوريه و ضرورت اقدام قاطع بين المللی برای توقف جنايت عليه بشريت

مریم رجوی

1397/01/19

مریم رجوی حمله جنایتکارانه شیمیایی به دوما در غوطه شرقی و کشتار بیرحمانه کودکان و زنان را قویا محکوم کرد و گفت رژیم ایران عامل اصلی جنگ و کشتار در سوریه و جنایاتی است مانند بمباران شیمیایی دوماست که وجدان بشریت را جریحهدار کرده است.

مریم رجوی جهان با ابراز صمیمانه‌ترین همدردی‌ها و تسلیت‌ها به مردم سوریه، به‌ویژه دومای مجروح و خون چکان، به پایداری تاریخی آنان درود فرستاد و گفت جهان باید با اقدام قاطع به این جنایت‌های جنگی علیه مردم سوریه پایان دهد.

وی افزود آمران جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در سوریه یعنی اسد و اربابش خامنه‌ای باید در برابر عدالت قرار گیرند. بی‌عملی شرم‌آور است و راه را برای استمرار این جنایات هموار می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۹فروردین ۱۳۹۷

۸ آوریل ۲۰۱۸