آخرین وضعیت پیشروی آب به سمت آق قلا/ سطح آب در روستاها و برخی مناطق یک متر است+ فیلم و عکس

۱۳۹۸/۲/۷

آق قلا ورودی حفر خندق

آخرین وضعیت پیشروی آب به سمت آق قلا/ سطح آب در روستاها و برخی مناطق یک متر است.

  • آبگرفتگی معابر کل آباد پنجشنبه بازار.
  • خیابان موسوم به خمینی شمالی دوباره غرق در آب.
  • وضعیت حجم سیلاب از بریدگی ایجاد شده در جاده یلمه خندان که به سمت شهر آق قلا در حال افزایش است.
  • تعطیلی برخی از مدارس شهر آق قلا

ساعت ۰۱۳۰نیمه شب - مردم و جوانان در حال ترمیم سیل‌بند یلمه خندان شهرستان آق‌قلا هستند.

فیلمهایی از ورود سیلاب به شهر آق‌قلا:

ورود سیلاب به کوی گلها شهر آق قلا -۷اردیبهشت۹۸