آخوند روحانی: هنوز شش در دیگر برای صدور نفت وجود دارد موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین

  • 1398/2/10

سخنگوی مجاهدین - ۱۰ اردیبهشت۹۸

همزمان با لغو کامل معافیتهای خرید نفت از رژیم و برای دلداری دادن به پاسداران نظام گفت:‌ هنوز شش درب دیگر برای صدور نفت وجود دارد.

سخنگوی مجاهدین درباره روضه‌خوانی آخوند روحانی و استناد مسخره و معکوس او به یک آیه از قرآن که به آتش جهنم ختم می‌شود چنین گفت: