آخوند صدیقی: در ماه‌های دی و بهمن و اسفند 96 می‌خواستند کار نظام را تمام کنند

قیام دیماه - آتش زدن خوروی نیروهای سرکوبگر

1397/01/31

آخوند کاظم صدیقی در جمعه‌بازار تهران با نگرانی گفت:‌ در ماه‌های دی و بهمن و اسفند 96 می‌خواستند ناامنی ایجاد کنند تا به‌اصطلاح کار نظام را تمام کنند. می‌خواستند ناامنی اقتصادی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی به بار آورند، ایجاد آشفتگی هم جزء نفوذ آنهاست مردم و مسئولان و سربازان امام عصر باید هشیار باشند.

وی افزود: ما در میانه میدان یک جنگ بزرگ و پیچیده قرار داریم، روش‌هایی که دشمن در این جنگ به کار می‌برد در رأس آن مسأله نفوذ است... همه مردم باید حواسشان جمع شود نفوذی‌ها را بشناسند. این‌هایی که دل با بیگانه دارند ولی دم از خدمت می‌زنند. برخی «نه گفتن» به بیگانه را نابودی می‌دانند و تسلیم را بر نابودی ترجیح می‌دهند، تبلیغات دشمن و افراد نفوذی که به‌عنوان رفیق یا مشاور ارشد یک مسوول، او را از نظر محاسبات دچار خطا می‌کنند.