آسوشیتدپرس: رژیم ایران برای دومین بار ماهواره به فضا پرتاب کرد

۱۳۹۷/۱۱/۱۹

مرکز فضایی خمینی در استان سمنان

خبرگزاری آسوشیتدپرس به‌ نقل از کمپانی دیجیتال گلوب واقع در کلرادو گزارش داد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که روز پنجشنبه ۱۸بهمن منتشر شده و به‌رغم اعتراض آمریکا، رژیم ایران دومین ماهواره را به فضا پرتاب کرده است.

در این تصویر ماهواره‌ئی، که توسط «دیجیتال گلوب» در ۵فوریه /سه‌شنبه ۱۶بهمن ارائه شده یک موشک در سکوی پرتاب و فعالیت‌هایی در مرکز فضایی خمینی در استان سمنان ایران نشان داده می‌شود. تصاویر منتشر شده در ۷فوریه/ پنجشنبه ۱۸بهمن این‌طور نشان می‌دهد که به‌رغم انتقاد ایالات متحده که برنامه فضایی ایران به توسعه موشکهای بالستیک کمک می‌کند، به‌نظر می‌رسد ایران برای پرتاب دوم ماهواره تلاش کرده است.

آسوشیتدپرس می‌نویسد: رژیم ایران انجام چنین پرتابی را تأیید نکرده است.