آکسیون‌ ایرانیان آزاده در کانادا و سوئد در حمایت از قیام مردم ایران + فیلم و عکس

۱۳۹۷/۱۱/۸

آکسیون ایرانیان در یوتوبوری سوئد

اراده و تلاش خستگی‌ناپذیر ایرانیان آزاده، پشتیبانان مقاومت ایران برای رساندن صدای آزادیخواهی مردمشان برف و بوران و سرما نمی‌شناسد و یکبار دیگر خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم ضدبشری حاکم و آزادی را در اوتاوا مقابل پارلمان کانادا و در شهرهای مالمو و یوتوبوری سوئد روز شنبه ششم بهمن ۹۷برابر با ۲۶ژانویه طنین‌انداز کردند.