اصرار گلرخ ایرایی به ادامه اعتصاب غذا پس از هفتاد و شش روز

زندانی سیاسی در اعتصاب غذا گلرخ ایرایی

1397/01/30

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی، پس از ۷۶روز هم‌چنان بر ادامه اعتصاب‌غذای خود تا رسیدن به خواسته‌اش و انتقال به زندان اوین اصرار دارد. وی هم‌اکنون به‌علت بدی شرایط جسمی در بیمارستان بستری است.

دژخیمان زندان به وی گفتهاند که اگر اعتصابش را بشکند به خواسته‌اش خواهد رسید. اما گلرخ ایرایی نپذیرفته که اعتصابش را بشکند و این حرف را دروغ می‌داند.

زندانی سیاسی گلرخ ایرایی از تاریخ ۱۶بهمن96 اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. وی در اعتراض به انتقال غیرقانونی همراه با ضرب‌وشتم خود و آتنا دائمی از زندان اوین به قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زد.