اعتراض جوانان بانه به حضور پاسدار سعید جلیلی در این شهر + بانه

اعتراض جوانان به پاسدار جلیلی در بانه

1397/01/30

جمعی از مردم و جوانان بانه روز چهارشنبه 29فروردین که متوجه حضور پاسدار سعید جلیلی نماینده ولی‌فقیه ارتجاع در شورای عالی امنیت رژیم در مسجد جامع این شهر شده بودند، در مقابل این مسجد تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌کنندگان با دادن شعارهایی اعلام کردند که تا باز شدن مرزها اعتصاب سراسری بازاریان و کسبه ادامه خواهد داشت.

یکی از جوانان شجاع بانه در مسجد جامع این شهر خطاب به پاسدار جلیلی گفت: «.... از هیچی نمی‌ترسیم اگه لازم باشه سرباز و فرمانده و هرکس که روی مردم دست بلند کنه می‌کشم.... ».

اعتراض جوانان بانه