اعتراض و اعتصاب در شاهرود، اصفهان و سیرجان

1397/01/27

کارگران زحمتکش راه‌آهن شاهرود روز دوشنبه 27فروردین در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده و بیمه تجمع کردند.

روز دوشنبه همچنین کشاورزان بخش چنارود (از شهرستان چادگان- در استان اصفهان) در اعتراض به کمبود آب و آبیاری در مقابل بخشداری رژیم در چنارود تجمع کردند.

در سیرجان نیز رانندگان تریلرهای حمل بار سنگ آهن در اعتراض به کاهش تناژ ظرفیت بارگیری و افزایش نیافتن کرایه‌ها اعتصاب کردند.