اعتراض و اعتصاب در شهرهای تبریز، تهران و دورود +فیلم

۱۳۹۷/۱۲/۷

اعتراض و اعتصاب در شهرهای تبریز، تهران و دورود

اعتصاب مجددکارکنان راه‌آهن تبریز

کارکنان راه‌آهن تبریز روز سه‌شنبه ۷ اسفند ۹۷ در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق عقب‌افتاده مجدداً دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب به حضور مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و تلاش آنها برای جلوگیری از اعتصاب کارکنان راه‌آهن تبریز شکل گرفت.

تجمع دانشجویان متأهل دانشگاه تهران

دانشجویان متأهل دانشگاه تهران روز گذشته در اعتراض به بی‌قانونیهای انجام شده توسط اداره امور خوابگاهها و امور فرهنگی تجمع کردند.

دورود: تجمع رانندگان خشمگین تاکسی با شعار «راننده زندانی آزاد باید گردد»

شب گذشته ۶ اسفندماه رانندگان تاکسی شهر دورود در اعتراض به دستگیری همکاران‌شان مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند «راننده زندانی آزاد باید گردد».

لازم به توضیح است که در تجمع قبلی رانندگان تاکسی دورود که در روز شنبه چهارم اسفند در مقابل فرمانداری رژیم در دورود برگزار شده بود، رژیم آخوندی نه تنها پاسخ مطالبات به حق آنها را نداد بلکه در وحشت از گسترش اعتراضات این قشر، شبانه چهار نفر از آنها را دستگیر کرده بودند.