اعتراف تکان‌دهنده نماینده مجلس ارتجاع: ادعای بازگرداندن پول ۹۸درصد از سپرده‌گذاران بازی با کلمات بود

۱۳۹۸/۲/۱۵

ادعای بازگرداندن پول ۹۸درصد از سپرده گذاران بازی با کلمات بود

امروز (یکشنبه ۱۵ اردیبهشت) در جلسه علنی مجلس ارتجاع که در آن تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی رژیم مورد تصویب قرار گرفت، یکی از نمایندگان در جنگ قدرت باندهای درونی رژیم فاش کرد این ادعای دولت روحانی و بانک مرکزی آن که ادعا کرده‌اند سپرده‌های غارت‌شدگان مؤسسات مالی وابسته به سپاه که زیر یک میلیارد تومان بوده است دروغ محض است و «بازی با کلمات»‌ است که نباید فریب آن را خورد

حاجی دلیگانی در سخنرانی علنی خود در صحن مجلس ارتجاع فاش کرد بانک مرزی مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان را تحت عنوان اعتبار برای پرداخت سپرده‌ها به «بانک‌های خاص» داده است اما سرنوشت این مبلغ معلوم نیست چرا که وجوه سپرده‌گذاران پرداخت نشده است. او این ادعای دروغ و این دزدی آشکار را «عمق فاجعه» خواند.

ادعای دروغین پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران:

حاجی دلیگانی گفت:‌

یکی از مواردی که توسط بانک مرکزی مطرح خواهد شد این است که ما ۹۸٪ سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری را «تعیین تکلیف کرده‌ایم». دقت فرمایید همکاران عزیز! نباید فریب بازی با واژه‌ها و کلمات را خورد! نباید فریب بازی با واژه‌ها و کلمات را خورد! می‌گویند «سپرده گذاران را تعیین‌تکلیف کرده‌ایم» نه «سپرده‌ها» را. باز دقت فرمایید! چرا«تعیین تکلیف کرده‌ایم»؟ و نه این‌که «پرداخت کرده‌ایم»؟ یعنی به افرادی که گفته‌اند برو یک سال دیگه بیا پولت را بگیر جزو آمار تعیین تکلیفیها هستند.

همچنین می‌گویند سپرده‌گذاران را تعیین‌تکلیف کردیم یعنی بانکها که ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار گرفتند سپرده‌گذاران خود را بعضاً کامل یا ناقص تا سقف یک میلیارد تومان را پرداخت و یا وعده پرداخت دادند و این را در آمار می‌آورند...

یک بار برای همیشه فراخوانی بدهید تا سپرده‌گذاران که پولهایشان را نگرفته‌اند با اسناد و مدارک به یک مرجع مرضی‌الطرفین مراجعه کنند تا مشخص شود که عمق فاجعه چقدر است و چند درصد سپرده‌گذاران پولهایشان را دریافت کرده‌اند و معلوم شود ۲۰هزار میلیارد تومانی که از طرف بانک مرکزی داده شد کجاست و چه بانکها و به چه بانکی و چه کسانی داده شده که تاکنون برای مردم روشن نیست.

حاجی دلیگانی سپس مجموعه‌یی از سؤالات را از بانک مرکزی پرسید و از جمله این‌که بانک‌های منتخبی که به آنها مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار برای پرداخت سپرده‌ها داده شده بر چه اساسی انتخاب شده‌اند؟ او پرسید: «این بانکها چه زمانی ۲۰هزار میلیارد اعتبار را دریافت و چه زمانی به سپرده‌گذاران پرداخت کردند؟ تکلیف این مدت که پول نزد آنها بوده چه می‌شود؟ آخرین میزان سپرده‌های پرداخت نشده چه مقدار است؟‌ و ما بقی کی و چگونه پرداخت می‌شود؟ چرا هر بار بانک مرکزی آمار متفاوت و مبهم ارائه می‌دهد؟»

تهدید سپرده‌گذاران و گرفتن تعهد از آنها برای اعتراض نکردن

حاجی دلیگانی فاش کرد که بانک مرکزی سپرده‌گذاران غارت شده را تهدید کرده است که دست به اعتراض نزنند و از آنها «به زور» تعهدات حقوقی و مالی گرفته که علیه بانک مرکزی اعتراض نکنند. او گفت: وضعیت حقوقی و قانونی تعهدات یک طرفه‌یی که از سپرده‌گذاران می‌گیرند که حق اعتراض نسبت به‌عملکرد و اقدامات بانک مرکزی را ندارند چیست؟ اگر بانک مرکزی آن گونه که می‌گوید برابر قانون عمل کرده، چرا از اعتراض و شکایت مردم می‌ترسد؟ اگر غیرقانونی عمل کرده چرا عمل کرده و چرا از مردم به‌زور حق شکایت و دادخواهی را سلب می‌کند.

او تأیید کرد این‌گونه تهدیدات نتوانسته است جلوی اعتراضات غارت‌شدگان را بگیرد و گفت: «شب و روز سه میلیون سپرده‌گذار که برخی آمارها بیشتر از این را هم حکایت می‌کنند، که با احتساب خانوار آنها حدود ۱۲ تا ۲۰میلیون از مردم این کشور می‌شوند بارها در خیابان‌ها اعتراض کردند جلوی مجلس، نهاد ریاست‌جمهوری و سایر مراجع حاکمیت رفتند و به هر حال حرف خودشان را بیان کردند.

دست بانک مرکزی در راه‌اندازی و تعطیلی مؤسسات مالی

حاجی دلیگانی که درصدد جلب حمایت بیشتر اعضای باند خود برای تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی رژیم بود به افشای دروغ بودن باز پرداخت سپرده‌های غارت شده توسط بانک مرکزی بسنده نکرد و طی سخنانی که نزدیک به ده دقیقه به طول انجامید گوشه‌های دیگری از شگردهای غارتگرانه به کار رفته در ماجرای مؤسسات مالی را برملا کرد. دلیگانی تلاش کرد دست بانک مرکزی را در راه‌اندازی این مؤسسات و تعطیلی آنها و چپاول کردن سپرده‌های بیش از ۲۰میلیون ایرانی را نشان دهد.

حاجی دلیگانی گفت:‌

در سنوات گذشته دهها مؤسسه مالی و اعتباری با مجوزهای گوناگون از قبیل «در شرف تاسیس» و غیره صادر شده است. برخی از آنها حتی بدون مجوز و غیرقانونی راه‌اندازی شدند. با تبلیغات وسیع در سطح ملی! حدوداً ۲۵هزار میلیارد تومان سرمایه تا آنموقع از مردم جذب کردند. اما به یک‌باره تصمیم می‌گیرند که از ادامه فعالیت این مؤسسات جلوگیری بشود و به یکباره سپرده‌ها مسدود و این مؤسسات از پاسخگویی امتناع می‌کنند.

این نماینده مجلس ارتجاع سپس پرسید: چرا به بعضی از مؤسسات مانند کاسپین مجوز فعالیت دادند و اگر مجوز فعالیت دادند به چه دلیل تعطیل کردند مردم اگر به مجوز بانک مرکزی اعتماد نکنند به چه چیزی باید اعتماد کنند. اگر این مؤسسات غیرمجاز بودند چگونه در سالهای آغازین فعالیت این مؤسسات جلوی فعالیت آنها را نگرفتند و بعضاً با تابلوی بانک مرکزی فعالیت می‌کردند؟ چرا اجازه دادید از رسانه ملی ساعتها برای این مؤسسات تبلیغ بشود. در کشوری که یک مغازه زیر پله‌یی بدون مجوز نمی‌تواند فعالیت کند. چگونه صدها شعبه مؤسسات مالی و اعتباری در بهترین نقاط شهرهای مختلف و با تابلوی بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. سپرده‌گذاران می‌پرسند اگر فعالیت این مؤسسات غیرقانونی بوده است چرا بانک مرکزی در تمام سنوات فعالیت این مؤسسات از سپرده جذب شده مردم توسط این مؤسسات ۱۳درصد ذخیره قانونی دریافت نموده است. جالب است بدانیم مؤسسه فرشتگان در سالهای ۹۱و ۹۲در این خصوص توسط بانک مرکزی تشویق شده است. بانک مرکزی این مؤسسات را ورشکسته اعلام کرده است. سؤال این است طبق قانون باید ورشکستگی بر اساس صورتهای مالی انجام شود. این صورتهای مالی کجاست؟‌ و چه کسی آنها را تأیید یا رد کرده است؟

چپاول ادامه دارد!

نماینده مجلس ارتجاع با طرح سؤالات دیگری تلاش کند نشان دهد که باند در حال حاضر نیز تحت عنوان مؤْسسات مالی در حال ادامه چپاول خود است. دلیگانی پرسید:

تکلیف ساختمانها و اموال منقول و غیرمنقول این مؤسسات که بر اثر تورم ارزش آن چند برابر شده است چه می‌شود؟‌ چه کسی این اموال را تملک می‌کند؟ به چه کسانی با چه شرابطی فروخته شده یا فروخته خواهد شد؟ خط اعتباری از چه زمانی برقرار شد؟‌