اعتصاب عمومی رانندگان تاکسی در سقز

۱۳۹۷/۰۲/۲۰

در پاسخ به فراخوان قبلی رانندگان تاکسی در سقز امروز پنجشنبه در سراسر این شهر اعتصاب کردند. رانندگان در اعتراض به فعالیت تاکسی آنلاین وابسته به سپاه پاسداران در میدان آزادی این شهر تجمع کردند.