اعتصاب و اعتراض در اصفهان،ماهشهر، بندر موسوم به امام، ایلام، رشت + عکس

ایلام.تجمع نیروهای بومی و کارگر پتروشیمی ایلام

1397/02/03

روز دوشنبه 3اردیبهشت 97 رانندگان کامیون در اصفهان، ماهشهر و بندر موسوم به امام (بندر شاهپور سابق) به اعتصاب خود ادامه دادند. آنها در اعتراض به پایین بودن کرایه، کم کردن تناژ کامیونها و هزینه‌های کمرشکن برای چندمین روز متوالی در اعتصاب به‌سر می‌برند.

نیروهای بومی شرکت پتروشیمی ایلام روز دوشنبه در اعتراض به نقض قرارداد و اخراج کارگران توسط این شرکت تجمع کردند.

تجمع کامیون داران

در رشت نیز کارگران «شرکت اشی مشی» روز دوشنبه، در اعتراض به وضعیت شغلی خود مقابل اداره کار تجمع کردند.