اعتصاب و اعتراض در حمیدیه و شهرستان سیب و سوران

حمیدیه.تجمع اعتراضی کارگران شهرداری

1397/02/02

روز یکشنبه ۲اردیبهشت ۹۷ جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه در استان خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن ۸ماه حقوق عقب‌افتاده خود اعتصاب کرده و خواستار مطالبات و حقوق قانونی خود شدند.

روز یکشنبه ۲اردیبهشت ۹۷ همچنین مردم روستای ناصرآباد از توابع شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به نداشتن آب آشامیدنی مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.