اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت‌تپه + فیلم

۱۳۹۷/۱۰/۲۰

کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت‌تپه صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهای عقب مانده اعتصاب کردند و در مقابل دفتر گرداننده این شرکت تجمع کردند.

روز گذشته چهارشنبه ۲۰دی۹۷ کارگران نیشکر هفت تپه در داخل محوطه این شرکت دست به اعتصاب و تجمع زدند. آنها اعلام کردند اگر حقوق ها به حساب کارگران واریز نشود، اعتصاب را شروع کرده و به خیابان های شوش خواهند آمد.

لازم به ذکر است که از سوی دادستان جنایت پیشه رژیم در اهواز در رسانه های رژیم آخوندی اعلام شده بود که روز سه شنبه ۱۸ دی حقوق آبان ماه آنها پرداخت خواهد شد. اما متعاقب آن دادستان اعلام کرد تا زمانی که نیشکر وارد شرکت نشود خبری از پرداخت حقوق کارگران نیشکر هفت تپه نخواهد بود.

این اعتصاب بدنبال فراخوانی است که روزهای گذشته توسط کارگران نیشکر هفت تپه داده شده بود. در این فراخوان خواسته شده بود که کارگران هفت تپه در محل کار خود در کارخانه به تجمع اعتراضی و اعتصاب اقدام می‌کنند و چنانچه حقوق های معوقه این کارگران که ٢ ماه میباشد پرداخت نشود اعتصاب گسترده ای را شروع می‌کنند.