انتشار تصاویر مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه توسط گتی ایمیج

۱۳۹۷/۱۲/۴

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران- کنفرانس در مجلس ملی فرانسه

سایت تصویری گتی ایمیج تصاویری از مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در مجلس ملی فرانسه، کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران را منتشر کرد.

گتی ایمیج(مجلس ملی فرانسه) ۲اسفند – کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران

مریم رجوی در پاریس، فرانسه، روز پنجشنبه ۲۱فوریه ۲۰۱۹ کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک یک کنفرانس در تالار کولبرت، مجلس ملی فرانسه برگزار کرد و خواستار سیاست قاطع اتحادیه اروپا در مورد ایران شد.

مجلس ملی فرانسه - کنفرانس درباره سیاست علیه تروریسم رژیم ایران

مریم رجوی، میشل دو ووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در پاریس، فرانسه

در مجلس ملی فرانسه – روز پنجشنبه ۲۱فوریه ۲۰۱۹، کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک یک کنفرانس در تالار کولبرت مجلس ملی فرانسه برگزار کرد و خواستار سیاست قاطع اتحادیه اروپا درباره ایران شد

روز پنجشنبه ۲۱فوریه ۲۰۱۹ کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک یک کنفرانس در تالار کولبرت، مجلس ملی فرانسه برگزار کرد و خواستار سیاست قاطع اتحادیه اروپا در مورد ایران شد.