بازاریان و کسبه سقز به اعتصاب سراسری پیوستند + فیلم

1397/01/28

بنا‌به گزارشهای دریافتی امروز بازاریان و کسبه سقز نیز به اعتصاب سراسری شهرهای مرزی پیوست.


اعتصاب بازاریان سقز