باشگاه خبرنگاران جوان وزارت اطلاعات آخوندی: مریم رجوی نقش پررنگی در شستشوی مغزی ترامپ علیه ایران داشته است

۱۳۹۸/۲/۸

باشگاه خبرنگاران جوان وزارت اطلاعات آخوندی

باشگاه خبرنگاران وزارت اطلاعات آخوندی گزارش کرد: بررسیها حاکی از آن است که مریم رجوی نقش پررنگی در شستشوی مغزی ترامپ علیه ایران داشته است.

باشگاه خبرنگاران اطلاعات آخوندها با همان ادبیات ننگین شکنجه‌گران و بازجویان و آخوندهای لومپن می‌نویسد که مریم رجوی با پچ‌پچ های خود مغز کودک عظیم الجثه را شستشو داده است!

تاکنون بازجویان و شکنجه‌گران شاه و شیخ و اراذلی از قبیل مالکی و موفق ربیعی مدعی بودند که مجاهدین نفرات خودشان شستشوی مغزی می‌دهند، اکنون اطلاعات آخوندها در یک رکورد جدید مدعی است که رئیس‌جمهور آمریکا را هم مریم رجوی شستشوی مغزی داده است!

اما درد اصلی رژیم هم‌چنانکه باشگاه خبرنگارانش نوشته این است که:

«جولیانی در ورشو با ایراد سخنان تند، بیان کرد که آمریکا باید دولت ایران را سرنگون و رجوی را جایگزین آنها کند.»

باشگاه خبرنگاران رژیم مدعیست مجاهدین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ طی ۷سال بیش از ۳۳۰هزار دلار برای کمکهای سیاسی به مقامات آمریکایی صرف کرده‌اند.

«منافقین از سال ۲۰۰۹تا ۲۰۱۵بیش از ۳۳۰هزار دلار برای کمکهای سیاسی به مقامات آمریکایی صرف کرده‌اند.»

به‌نوشته باشگاه خبرنگاران اطلاعات آخوندها: شاید بولتون با نفوذترین شخصیتی است که ارتباط نزدیکی با مجاهدین دارد؛ اما او تنها نیست. امضا‌کنندگان نامه‌یی که در سال ۲۰۱۷ خطاب به ترامپ نوشته شد، شامل دموکراتها نیز بوده است. شخصیتهای آمریکایی امضاکننده این نامه خواستار تغییر سیاست، تغییر رژیم در ایران و حمایت از مردم و مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران شده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان وزارت اطلاعات آخوندی

باشگاه خبرنگاران جوان وزارت اطلاعات آخوندی