به‌آتش کشیدن بنر تصاویر منحوس خامنه‌ای در تهران و بابلسر توسط کانونهای شورشی

۱۳۹۷/۰۹/۱۶

آتش زدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی در شهرهای ایران - فعالیت کانونهای شورشی

گزارشی از انهدام نمادهای حکومت ضدبشری ولایت فقیه توسط کانونهای شورشی در شهرهای ایران اسیر.

تهران – اتوبان همت، آتش زدن بنر خامنه‌ای خمینی

اعضای کانون شورشی ۹۲۰ تهران بزرگ طی یک عمل انقلابی در اتوبان همت – پل کن، بنر بزرگ حاوی تصاویر منحوس خامنه‌ای جلاد و خمینی دجال را به آتش کشیدند. اعضای این کانون شورشی فیلم این حرکت شجاعانه را تهیه و ارسال کردند. این عمل انقلابی در روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷به اجرا در آمد.

مازندران – بابلسر، آتش زدن بنر ولی‌فقیه ارتجاع

اعضای کانون شورشی نسترن عظیمی در بابلسر، در روز ۱۵ آذر ۹۷در یک عمل شجاعانه، بنر بزرگ خامنه‌ای ملعون را به آتش کشیدند. اعضای شجاع این کانون شورشی فیلمی از عمل انقلابی خود تهیه و ارسال کردند. اعضای این کانون شورشی، تراکتی با مضمون « گرامی باد ۱۶ آذر و به یاد شهدای دانشجوی مجاهد خلق» از خود به‌جا گذاشتند.

بیشتر بخوانید:

سخنی با دانشجویان و جوانان

این روزها فضای ایران در تسخیر ایده تغییر و دگرگونی است، هیچ مقطعی از تاریخ ایران نبوده که این‌چنین فضایی بر جامعه ایران حاکم بوده باشد:

اعتصاب پشت اعتصاب

تحصن پشت تحصن

و قیام پشت قیام، یک روز کارگران، یک روز کارمندان، یک روز کشاورزان، یک روز دانشجویان، یک روز فرهنگیان، یک روز رانندگان، یک روز بازنشستگان یا بازاریان و کسبه یا پرستاران یا...

در چنین فضایی که جامعه در اعماق خود به جوش آمده یا در حال نزدیک شدن به نقطه جوش است، نقش تاریخی دانشجویان و جوانان آگاه و پیشتاز بیش از هر زمان دیگر تعیین‌کننده است، اکنون فرصتی است که در آن می‌توان هم پیروزی بر فاشیسم مذهبی آخوندها را رقم زد و هم اصلی‌ترین خطوط آینده را ترسیم یا حداقل پررنگ کرد.

آینده‌ای آزاد، با سرزمینی آباد و غرق در عدالت اجتماعی.

اکنون آینده در دسترس کسانی است که فراتر از امروز، به فردا می‌اندیشند و آینده‌ای که می‌توان و باید ساخت و گرنه دشمنان مردم، پیشی می‌گیرند.

شوراهای مقاومت و کانونهای شورشی، تضمین امروز و فردای میهن‌اند. شوراها و کانون‌هایی که همین روزها باید ساخته شوند.

خبرهای مرتبط:

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید