به‌آتش کشیدن نمادهای رژیم آخوندی – فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

آتش زدن نمادهای سرکوب رژیم آخوندی توسط کانونهای شورشی

امروز روز جمعه ۲آذر فعالیت کانونهای شورشی با آتش زدن نمادهای رژیم ضدبشری ولایت فقیه ادامه یافت؛ کانونهای شورشی طی هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران اقدام به آتش زدن و تخریب تصاویر منحوسخامنه‌ای و خمینی کرده‌اند که با استقبال و حمایت هموطنان مواجه شده است.

به‌آتش کشیدن ورودی پایگاه سرکوب در لرستان

اعضای شجاع یکی از کانونهای شورشی استان لرستان ورودی پایگاه سرکوب رژیم جنایتکار آخوندی موسوم به بسیج را در شهرستان دورود به آتش‌کشیده و فیلمی از عمل انقلابی خود تهیه و ارسال کردند. این حرکت انقلابی در روز جمعه دوم آذرماه ۹۷انجام شد.

آتش زدن بنر اطلاعات آخوندی در تهران

اعضای کانون شورشی ۱۰۱تهران در کهریزک، طی یک حرکت شجاعانه در روز دوم آذرماه ۹۷، بنر وزارت اطلاعات بدنام آخوندی که حاوی تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای بود را آتش زدند. اعضای این کانون شورشی فیلمی از عمل انقلابی جسورانه خود تهیه و ارسال کردند، اعضای این کانون شورشی طی این عمل، تراکتی با این مضمون « مرگ بر ارتجاع، مرگ بر استداد» از خود به‌جا گذاشتند.

بیشتر بخوانید: