بوئینگ تحویلدهی هواپیما به رژیم ایران را به‌تعویق می اندازد

1397/02/06

خبرگزاری رویتر امروز پنجشنبه 6اردیبهشت 97 گزارش داد در حالیکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا از توافق با رژیم ایران خارج شود یا نه، کمپانی بوئینگ خریداران جدیدی برای جتهایش، پیدا کرده است. رویتر افزود:‌ کمپانی بوئینگ که امیدوار بود امسال جتهایش را به رژیم ایران تحویل دهد، این امر چشم‌انداز تحویلدهی سریع هواپیماهای بوئینگ به این رژیم را بیشتر تیره و تار می‌کند. رئیس کمپانی هواپیماسازی بوئینگ به‌دلیل افزایش درخواستهای خرید دیگر نگران نیست که اگر توافق اتمی رژیم ایرانفروبپاشد می‌تواند باعث کاهش تولید جت مسافربری 777 آن گشته و صدها شغل را مورد تهدید قرار دهد.

دنیس مویلنبرگ مدیر اجرایی ارشد کمپانی بوئینگ در یک کنفرانس تلفنی گفت: «ما هیچ تحویلدهی به رژیم ایران که برای امسال برنامه‌ریزی شده باشد، یا بخشی از تولیدات ما باشد، نداریم، لذا تحویلدهیهواپیماها در همسویی با پروسه دولت آمریکا به تعویق افتاده‌اند..

بوئینگ در دسامبر 2016 با فروش 80هواپیما به رژیم ایران‌ایر تحت توافق بین تهران و قدرتهای جهانی برای بازگشایی معاملات تجاری در مقابل محدود ساختن فعالیتهای اتمی رژیم ایران، موافقت کرده بود. منابع صنعت هواپیما‌سازی گفتند بوئینگ قبلاً قرار بود که امسال سه هواپیمای مسافربری 777 را به رژیم ایران تحویل دهد ولی این مسأله را تغییر داده و هواپیماها را به خریداران دیگری تحویل خواهد داد...