بیانیه سخنگوی کاخ سفید: رژیم ایران نباید هرگز تسلیحات اتمی داشته باشد

کاخ سفید

1397/02/11

کاخ سفید روز سه‌شنبه 11اردیبهشت طی بیانیه‌یی درباره برنامه اتمی رژیم ایران گفت: «رژیم ایران دارای یک برنامه تسلیحات اتمی قوی و مخفی است که در مخفی نگه‌داشتن آن از جهان و مردم خود شکست خورده است. رژیم ایران نشان داده است که از تسلیحات نابودکننده علیه همسایگان خود و دیگران استفاده خواهد کرد. رژیم ایران نباید هرگز تسلیحات اتمی داشته باشد».