بیست و نهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز با شعار "نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره" شروع شد + فیلم


۱۳۹۷/۰۹/۱۷

بیست ونهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و بیست و یکمین روز تجمع، امروز شنبه ۱۷آذر ۹۷مقابل سرپرستی بانک ملی استان خوزستان با فریاد "صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر" شروع شد.

کارگران با تظاهرات و راهپیمایی در خیابان نادری اهواز شعار میدهند: کشور ما دزدخونه است توی جهان نمونه است /همشهری باغیرت حمایت حمایت/ ما کارگران آهنیم ریشه ظلمو می‌کنیم/روحانی دروغگو کلید تدبیرت کو؟/

کارگران همچنین شعار میدهند: هیهات و همشهری با غیرت حمایت/دولت مافیا پیوندتان مبارک/بانک ملی حیاکن گروه ملی رو رها کن/ام‌الفساد اهواز همینجاست همینجاست/نه تهدید نه زندان دیگه فایده نداره/مرگ گروه ملی به دست بانک ملی

اهواز.تظاهرات کارگران گروه ملی فولاد باشعار.اهوازی بسه دیگه غیرتتو نشون بده