بیست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش + فیلم و عکس

۱۳۷۹/۰۹/۱۰

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش - ۱۰ آذر۹۷

بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز شنبه ۱۰آذر ۹۷، با حضور و تجمع اولیه کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل درب شرکت جهت رفتن به شهر شوش شروع شد. سپس کارگران در مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند.

بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

تصاویری از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری رژیم در شهر شوش

یست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش

یست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش

بیست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش

بیست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در شهر شوش

حمایت خانواده زندانیان سیاسی و جان باختگان دهه شصت از نماینده کارگران کارگر زندانی اسماعیل بخشی، کارگران زندانی را آزاد کنید.

حمایت خانواده زندانیان سیاسی و جان‌باختگان دهه شصت

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در پیامی برای ادامه و استمرار اعتصاب به کارگران نوشت:

«تجمع ما فردا ۸صبح جلوی فرمانداری. همکاران با خانواده بیایید. بسیج دانشجویی و نماینده مجلس برای کاسبی جریانهای خودشان می‌آیند. لطفاً نیایید. ما تجمع صنفی داریم نه تجمع که شما با رقبای سیاسی خودتان تسویه‌حساب کنید!

تجمع تا پیروزی نهایی و خلع ید از بخش خصوصی».

کارگران نیشکر هفت‌تپه به‌رغم ترفندها و توطئه‌های رژیم آخوندی، در روز تعطیل، جمعه ۹آذر بیست و ششمین روز اعتصاب و اعتراض خود، را در مقابل فرمانداری رژیم در شوش برگزار کردند. و خواستار آزادی کارگران در بند شدند.