بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد

۱۳۹۷/۰۹/۰۸

بیست‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه - ۸ آذر ۹۷

بیست و پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و هفدهمین روز اعتراض متوالی امروز پنجشنبه ۸آذر۹۷در شهر شوش شروع شد.

کارگران پلاکاردی با تصویر اسماعیل بخشی نماینده کارگران، در دست دارند که روی آن شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد نوشته شده است.

۰۸۱۷: حمایت رانندگان کامیون از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

بیست‌و‌پنجمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه - ۸آذر ۹۷

۰۷۴۵: بر اساس خبرهای ارسالی، امروز علی نجاتی از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با هجوم مأموران امنیتی و نیروهای انتظامی به منزلش بازداشت شد. مأموران هیچ نوع حکمی نداشته و در مقابل درخواست علی نجاتی و خانواده‌اش برای ارایه حکم، آنان را مورد ضرب ‌و شتم قرار دادند.

۰۷۲۰: کارگران با راهپیمایی به سمت فرمانداری شوش حرکت کردند. آنها شعار می‌دادند: "نه رستمی نه بیگی شرکت بشه دولتی"و "کارگر زندانی آزاد باید گردد".

کارگران نیشکر هفت‌تپه در پیامی بار دیگر بر خواسته‌های خود که آزادی نماینده کارگران، اسماعیل بخشی و بیرون کشیدن شرکت از دست باندهای غارتگر رژیم است تأکید کردند.

کارگران نیشکر در کانال رسمی تلگرامی هفت‌تپه، مطالباتی که تا کنون محقق نشده را اعلام کردند.

مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه که تابحال محقق نشده است

حمایت کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

در قسمتی از نامه حمایت کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز آمده است:

سلسله اعتراضات کارگران زحمتکش هفت‌تپه در پی عدم دریافت ۶ماه حقوق خود اعتراضات دامنه داری را آغاز کردند که به‌رغم زندانی شدن تعدادی از آنها، هنوز هم ادامه دارد.

کانون صنفی فرهنگیان شهرستان الیگودرز در این حرکت حق‌طلبانه در کنار تمامی کارگران زحمتکش و رنجدیده کشور عزیز مان از جمله کارگران هفت‌تپه قرار داشته و ضمن حمایت از خواسته‌های صنفی و حق‌طلبانه کارگران زحمتکش، خواهان پاسخگویی مدیران شرکت به خواسته‌های آنان می‌باشد.


دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند.

دانشجویان دانشگاه زنجان با کارگران هفت‌تپه همبستگی خود را اعلام کردند