بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز + فیلم

۱۳۹۷/۰۹/۱۲

بیست و چهارمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز

تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در مقابل استانداری خوزستان در بیست و چهارمین روز اعتصاب، امروز دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ شروع شد.

کارگران بنرهایی در دست دارند، روی آن نوشته شده است: کارگران بیدارند از استثمار بیزارند. کارگران را قربانی مافیای دلالی نکنید.

حضور شیرزنان مبارز و آزادیخواه در صف اول قیام کارگران فولاد اهواز-۱۲آذر

تجمع اولیه کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان

اهواز.تظاهرات کارگران فولادبا شعارهیهات منا الذله.۱۲ آذر ۹۷

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد روز یکشنبه ۱۱ آذر بیست و سومین روز اعتصاب و هفدهمین روز تجمع خود در مقابل استانداری رژیم در اهواز را با شعار تورم گرانی پاسخ بده روحانی پشت سر گذاشتند.

کارگران فولاد اهواز پس از تجمع در مقابل استانداری رژیم، در خیابانهای شهر اهواز دست به راهپیمایی و تظاهرات زدند. در مسیر تظاهرات کارگران فولاد، مردم و جمعی از زنان به آنان پیوستند و در راهپیمایی حضور داشتند.