تجمع اعتراضی بازنشستگان در اعتراض به فقر و وضعیت وخیم معیشتی و گرانی افسارگسیخته

۱۳۹۷/۰۷/۲۴

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

صبح روز سه‌شنبه ۲۴مهرماه (۱۶اکتبر) گروه زیادی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم در تهران دست به اعتراض زدند. ‌معترضان که از استانهای مختلف از جمله فارس و کرمانشاه به تهران آمده‌اند، خواستار افزایش حقوق خود متناسب با تورم و خط فقر، اجرای نظام پرداخت همآهنگ، همسان سازی حقوقها و حق بیمه کارآمدی خود هستند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند: معلم زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ جای معلم زندان نیست؛ فریاد فریاد از این همه بیداد؛ خط فقر شش میلیون،‌ حقوق ما دو میلیون. بر اساس خبرگزاریهای حکومتی تظاهر کنندگان می‌گفتند حقوقی که دریافت می‌کنیم حتی کفاف ۱۰روز از ماه را هم نمی‌دهد. مقامات رژیم ماههای گذشته اعلام کردند بازنشستگان بیش از دوسوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. این در حالیست که در چند ماه گذشته قدرت خرید آنها باز هم پایین‌تر آمده است.

در روزهای ۲۲و ۲۳مهر معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور برای دستیابی به حداقل حقوق‌شان دست به تحصن زده و از رفتن به کلاسهای درس خودداری کردند. رژیم آخوندی برای جلوگیری از این تحصن سراسری شماری از معلمان را دستگیر کرده بود. در برخی از شهرها معلمان شعار می‌دادند معلم زندانی آزاد باید گردد.

دانش آموزان نیز در شهرهای مختلف از جمله در کرج و قم و قشم و اهواز و لنگرود به حمایت از معلمان خود برخاستند. همزمان، جمعی از دانشجویان از جمله در دانشگاه علامه و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حمایت از خواست‌های معلمان اعتصابی دست به تجمع زدند. آنان دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: معلم زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد.

در تحولی دیگر، در روز ۲۴مهر کشاورزان محروم ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حق آبه و سیاست‌های خائنانه‌یی که به خشک شدن آب زاینده رود منجر شده و زندگی و کشاورزی آنها را به نابودی کشانده، برای چندمین روز پیاپی دست به اعتراض زدند.. آنان به طعنه خطاب به روحانی شیاد در بنری نوشته‌اند: بیش از این برای احیای زاینده رود کاری نکنید!

صدها تن از کارگران شهرداری شوشتر نیز که ماهها است حقوق و مزایایشان پرداخت نشده برای دومین روز در مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر ۱۳۹۷(۱۶ اکتبر ۲۰۱۸)