تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس رژیم در تهران با شعار بیگانه را رها کن فکری بحال ما کن + فیلم و عکس

۱۳۹۷/۱۱/۴

روز چهارشنبه ۳بهمن۹۷ بازنشستگان در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان شعار میدهند بیگانه را رها کن فکری به حال ما کن

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس رژیم در تهران