تجمع اعتراضی دانشجویان تربیت مدرس

تهران.سومین روز تجمع دانشجویان تربیت مدرس

1397/01/28

امروز سه‌شنبه 28فروردین 97 دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان در اعتراض به سیاستهای کارگزاران رژیم در این دانشگاه و اجاره دادن امکانات دانشگاه به بخش خصوصی تجمع کردند.

دانشجویان شعار می‌دادند:

صندلی حیا کن معاون رو رها کن

دانشجو برپا خیر، فریاد آر، بغض فروخورده را