تجمع اعتراضی مغازه‌داران بازار روز دهدشت

تجمع اعتراضی در دهدشت

1397/02/07


مغازه‌داران بازار روز در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت۹۷ در اعتراض به افزایش عوارض از سوی شهرداری رژیم دست از کار کشیده و تجمع کردند.

مغازه‌داران معترض پلاکاردی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: به‌علت افزایش بی‌سابقه ۴۰۰درصدی عوارضات شهرداری بازارچه تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.

تجمع اعتراضی در دهدشت