تجمع اعتراضی کارشناسان علوم آزمایشگاهی در تهران

1397/01/30

روز پنجشنبه ۳۰فروردین ۹۷در روز علوم آزمایشگاهی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی مقابل نظام پزشکی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به ورود رشته‌های غيرمرتبط در حرفه علوم آزمایشگاهی، حذف مقطع دکتری از این رشته، نداشتن پروانه نظام پزشکی و سختی کار فراوان و حقوق بسیار پایین در این رشته، تجمع کردند.