تجمع اعتراضی کارمندان صندوق بیمه کشاورزی و جمعی از معلولان + فیلم

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

تجمع اعتراضی کارمندان صندوق بیمه کشاورزی و جمعی از معلولان

‌تجمع اعتراضی صدها تن از کارمندان صندوق بیمه کشاورزی از سراسر کشور در تهران

صبح امروز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ صدها تن از کارمندان صندوق بیمه کشاورزی که از سراسر کشور به تهران آمده‌اند، در مقابل سازمان استخدامی رژیم در تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی دست به تجمع زده و خواستار استخدام رسمی خود هستند. این کارمندان پیش از این نیز بارها به تهران آمده و تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

تجمع اعتراضی جمعی از معلولان در مقابل مجلس آخوندی

صبح روز یکشنبه ۱۶ دی ۹۷ جمعی از معلولان در مقابل مجلس آخوندی تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکارد و بنر شعار می‌دادند: قانون معلولان اجرا باید گردد