تجمع اعتراضی کارگران فاز 19در عسلویه و مسدود کردن در آن

1397/02/01

صبح امروز شنبه جمعی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی در عسلویه در اعتراض به اخراج خود در مقابل درب ورودی مجتمع تجمع کردند.

کارگران معترض درب ورودی فاز ۱۹پارس جنوبی (عسلویه) را مسدود کرده و اجازه هیچ ترددی را به داخل یا خارج از فاز ندادند.

کارگران خواهان برگشت به کار هستند و به استخدام نیروهای غيربومی اعتراض دارند. کارگزاران حکومتی با اتمام پروژه گسترش این فاز، کارگران را اخراج کردند و به‌جای آنها عناصر غيربومی و نورچشمی‌های خود را استخدام می‌کنند.