تجمع انبوه دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با شعار (پشت به دشمن رو به میهن) + فیلم

  • 1397/10/8

صبح امروز شنبه ۸دیماه ۹۷ انبوه دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران تجمع کرده و

خشم و اعتراض خود را نسبت به ایادی رژیم در این دانشگاه که مسئول جانباختن ۱۰تن از دانشجویان در سانحه دلخراش اتوبوس بودند ابراز کردند.

دانشجویان کارگزاران و عوامل رژیم را خطاب قرار داده و شعار میدادند" "قاتل بیا بیرون قاتل بیا بیرون".

دانشجویان همچنین شعار میدهند "پشت به میهن رو به میهن"

مادر نیلوفر رادفر دانشجوی جانباخته در تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات گفت:

تا خون دخترم را نگیرم آروم نمی گیرم...

"️دخترم پر پر شد ، من تا جواب نگیرم و حق دخترم رو نگیرم از پا نمی نشینم - چطوره وقتی اتوبوس کربلا چپ میشه میگید شهید اما به این بچه ها گفته میشه فوتی؟

بچه های ما شهدای علم هستند، پشت من وایستید منو تنها نذارید"

دانشجویان شعار میدهند: دانشجوی عزیزم خونت را پس می‌گیرم/ مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا/ ولایتی استعفا استعفا استعفا/ مسئول بی‌لیاقت محاکمه محاکمه

دانشجویان بر روی نماد دانشجویان جانباخته گل گذاری کردند.

فیلمهایی از تجمع دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات ۸دی۹۷ -

شعار ولایتی حیا کن دانشگاه را رها کن

شعار دانشجوی عزیزم خونت را پس میگیرم

شعار مسئول بی‌لیاقت محاکمه محاکمه

شعار مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا

دانشگاه علوم و تحقیقات با شعار دانشجوی شهیدم خونت رو پس میگیرم

شعار دانشجو میمیرد ذلت نمی‌پذیرد

دانشجویان علیه گماشته ولی‌فقیه ارتجاع در دانشگاه آزاد شعار می‌دهند: ولایتی استعفا استعفا

دانشجویان به اقدامات رژیم آخوندی که با هدف لاپوشانی نقش باندهای غارتگر رژیم در این سانحه صورت می‌گیرد اعتراض کرده و برکناری عوامل حاشیه‌ای در این دانشگاه را نشانه وقاحت رژیم آخوندی دانستند.

شرکت چشمگیر و انبوه دانشجویان در این تجمع در حالی است که رژیم آخوندی با استقرار نیروهای سرکوبگر خود در دانشگاه و مناطق اطراف آن تلاش کرده بود این تجمع را در سطح محدودی نگه دارد.

پیش از این نیز رژیم آخوندی در وحشت از فوران خشم دانشجویان با اعزام نیروهای ضدشورش جو دانشگاه علوم و تحقیقات را کاملا امنیتی کرده بود.